Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využívanie riadiacich systémov v potravinárskom priemysle
Autor: Ing. Michal Ragan
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využívanie riadiacich systémov v potravinárskom priemysle
Abstrakt:Témou predloženej diplomovej práce bol rozbor automatizácie v potravinárstve a návrh konkrétneho využitia pri riadení výroby. Ako príklad využitia sme zvolili výrobu čokolády. Pre prehľadnosť bola práca rozdelená na dve časti. V prvej časti sa venujeme teoretickému rozboru automatizácie a mechanizácie výroby, túto časť ukončíme prehľadom procesu výroby čokolády. V praktickej časti sme z nadobudnutých informácií zostavili vlastný výrobný proces, ktorému sme na základe fyzikálno-chemických, kvantitatívnych a technických parametrov vyskytujúcich sa v danom procese priradili výrobné stroje pre čiastkové procesy. Po výbere strojov sme vybrali vhodný spôsob riadenie, na základe týchto skutočností sme zvolili prístroje a zariadenia potrebné pre prepojenie a správny chod výroby a riadenia. V nasledujúcich krokoch sme teoreticky určovali materiálové a energetické bilancie vyskytujúce sa v procese. Ďalšou časťou práce bolo na základe predchádzajúcich informácií vypracovať softwér na riadenie daného procesu. Na riadenie sme použili vývojovú dosku arduino uno.
Kľúčové slová:výrobný proces, automatizácia, čokoláda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene