Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza rizík vybraného technického zariadenia
Autor: Ing. Richard Lukáč
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:Ing. Marián Bujna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza rizík vybraného technického zariadenia
Abstrakt:V diplomovej práci sme sa zamerali na posudzovanie rizika. Cieľom je tvorba analýzy rizika na vybranom technickom zariadení. Riziko predstavuje pre výrobný systém alebo zamestnancov ohrozenie zdravia. Preto je potrebné ho úplne odstrániť alebo znížiť na prijateľnú hodnotu. Určením bezpečnostných a ochranných prvkov informujeme pracovníkov o nebezpečných priestoroch vybraného technického zariadenia. Vytvorením analýzy pomocou hodnotiacej metódy FMEA, ktorá sa javí ako najvhodnejší spôsob identifikácie rizika, sme eliminovali nebezpečenstvo vzniknuté pri manipulácií so zariadením.
Kľúčové slová:analýza rizika, metódy hodnotenia rizík, bezpečnostné vlastnosti, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene