Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh modernizácie osvetlenia vo výrobnej organizácii
Autor: Ing. Michal Lysý
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Varga
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh modernizácie osvetlenia vo výrobnej organizácii
Abstrakt:Práca sa venuje hodnoteniu aktuálneho stavu osvetlenia vo výrobnej organizácii a návrhu moderného LED osvetlenia programom DIALUX. Predmetom práce je analýza a hodnotenie súčasného riešenia osvetlenia a návrhy zmien vedúce k zníženiu nákladov organizácie. Pre potreby riešenia danej problematiky je výrobná organizácia rozdelená na tri časti, a to administratívnu budovu, halu 1 a halu 2, ktoré spolu tvoria jeden komplex. Analýze bolo podrobených šesť priestorov, ktoré svojou povahou reprezentujú všetky objekty v spoločnosti. Každý objekt bol posudzovaný individuálne a návrh moderného LED osvetlenia rešpektuje ich účel. V práci je uvedený výpočet výšky investície na rekonštrukciu súčasného osvetlenia a doby návratnosti, pri rešpektovaní platnej legislatívy. V návrhu sa uvažuje s inštaláciou inteligentného riadenia osvetlenia systémom DALI, vďaka ktorému je možné dosiahnuť ešte nižšie náklady spojené so spotrebou elektrickej energie na osvetlenie.
Kľúčové slová:osvetlenie, LED, DIALUX

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene