Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie obnoviteľných zdrojov energie v regiónoch stredného Slovenska
Autor: Ing. Lukáš Zelenaj
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie obnoviteľných zdrojov energie v regiónoch stredného Slovenska
Abstrakt:Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá analýzou využívania obnoviteľných zdrojov energie v mikroregióne RENTAR. Prvá časť práce je zameraná na popis a definície rôznych obnoviteľných zdrojov energie a všeobecné oboznámenie sa s problematikou. V jadre predkladanej bakalárskej práce sme sa sústredili na mikroregión RENTAR na Strednom Slovensku, v ktorom sa využívajú viaceré druhy obnoviteľných zdrojov energie a vízii ich využívania v budúcnosti. Z práce vyplýva, že obnoviteľné zdroje energie sa bez problémov vyrovnajú ne obnoviteľným zdrojom energie. Postupom času sú schopné aspoň z väčšej miery nahradiť komerčné zdroje. Technológie na výrobu takzvanej čistej energie stále napredujú dopredu, sú čoraz efektívnejšie a finančne menej náročné. Cieľom tejto práce je poukázať na možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na strednom Slovensku.
Kľúčové slová:obnoviteľné zdroje energie, mikroregión RENTAR, Stredné Slovensko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene