Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Technika na výrobu tepla a elektriny z biomasy
Autor: Ing. Andrej Májik
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technika na výrobu tepla a elektriny z biomasy
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia biomasy a obnoviteľných zdrojov.na výrobu tepla a.elektriny. V predkladanej bakalárskej práci.sú popísané obnoviteľné zdroje vhodné na výrobu tepla a elektriny. Predkladanou bakalárskou prácou chceme vyzdvihnúť význam biomasy ako alternatívneho zdroja energie, a to nielen z.ekonomického aspektu, ale aj.vo vzťahu k šetreniu energie.a.v.neposlednom rade.určite kvôli.životnému prostrediu, ktoré je už aj tak dosť.zdevastované. Práca má.poukázať.na potrebu.využívania a hľadania nových alternatívnych spôsobov uspokojovania našich energetických potrieb z dôvodu.vyšších nárokov.na energie.a.znehodnocovania.životného prostredia využívaním fosílnych palív. Hlavnou témou, ktorej práca v rámci.danej problematiky venuje väčšiu pozornosť je využitie.biomasy, nakoľko biomasa.je považovaná.za energiu budúcnosti. Súčasťou práce.sú tiež konkrétne príklady, ktoré potvrdzujú, že.využitie týchto zdrojov je nielen šetrné k životnému prostrediu, ale je.aj ekonomicky výhodné, prináša nové pracovné.príležitosti a rozvoj viacerých výrobných odvetví.
Kľúčové slová:obnoviteľné zdroje energie, biomasa, výroba tepla, výroba elektriny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene