Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identification number: 1277
University e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Projects               
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Antal
Porovnanie energetickej náročnosti a efektívnosti prevádzky techniky pre základné obrábanie pôdy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2012
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Babušeková
Hodnotenie efektívnosti vybraných prvkov informačných technológií na podnikovej úrovni
April 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Patrik Bogdány
Analýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhu
April 2017
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Timotej Bokor
Analýza inovačných trendov a ich vplyv na technicko-exploatačné parametre traktorov
April 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Timotej Bokor
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovni
April 2015
Displaying the final thesis
6.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jozef Borik
Trendy v oblasti konštrukcie malej mechanizácie s posúdením efektívnosti inovatívnych prvkov
April 2020
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Ladislav Botlik
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov techniky pre aplikáciu priemyselných hnojív vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2013Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ondrej Buda
Analýza inovačných trendov konštrukčných parametrov a ich vplyv na prevádzkové ukazovatele techniky na obrábanie pôdy
May 2010Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ondrej Buda
Hodnotenie efektívnosti pracovných procesov pri pestovaní poľných plodín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Cibula
Zhodnotenie trendov v oblasti vybavenia poľnohospodárskych podnikov vybranými skupinami strojov
April 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): František Cigaňák
Technologické a technické trendy pri obrábaní pôdy
April 2013
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Čelko
Systémy na znižovanie emisií pri prevádzke vybraných energetických prostriedkov a ich efektívnosť
April 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Michal Čerňan
Porovnanie uhlíkových materiálov
April 2020
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Pavol Černý
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovni
April 2020
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Červeňan
Využívanie informačných technológií pri riadení údržby zariadení na podnikovej úrovni
May 2013Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Čierny
Hodnotenie úrovne vybavenia vybraného podniku poľnohospodárskou technikou
April 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Ďurica
Technicko-marketingová analýza ponuky techniky pre lesné hospodárstvo
May 2013Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Ďurina
Hodnotenie efektívnosti pracovných procesov pri pestovaní poľných plodín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Ďurina
Systémy obrábania pôdy
May 2011Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jakub Furka
Analýza inovačných trendov v oblasti konštrukcie techniky pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
April 2012
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jakub Furka
Zhodnotenie vybraných prevádzkových ukazovateľov techniky pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo na podnikovej úrovni
April 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Gajdoš
Moderné prvky v konštrukcii manipulačných strojov a zariadení a analýza ich vplyvu na efektívnosť práce
April 2017
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Gajdoš
Optimalizácia potreby strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Galgóci
Hodnotenie energetickej náročnosti pracovných procesov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Galgóci
Hodnotenie energetickej náročnosti pracovných procesov v rastlinnej výrobe
May 2011
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Arnold Galla
Moderné prvky v konštrukcii obilných kombajnov
April 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is submittedDT
Written by (author): Bc. Martin Gregorík
Efektívnosť prevádzky vybranej skupiny dopravných a manipulačných prostriedkov na podnikovej úrovni
April 2020
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Gula
Hodnotenie efektívnosti a energetickej náročnosti pracovných procesov pri pestovaní cukrovej repy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Gula
Zhodnotenie systému pestovania cukrovej repy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Oto Gunár
Druhy brzdných systémov používaných v doprave
April 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Gunda
Možnosti využívania informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
April 2020
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Holica
Technologické a technické aspekty zakladania a ošetrovania trávnikov
April 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Humeňanský
Posúdenie efektívnosti prevádzky dopravných systémov využívaných na podnikovej úrovni
April 2018Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Jančovič
Analýza ponuky techniky pre oblasť zakladania a ošetrovania parkových porastov
April 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Jančovič
Analýza trendov v oblasti konštrukcie malej mechanizácie s posúdením efektívnosti vybraných prvkov
April 2016
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jakub Janek
Hodnotenie úrovne vybavenia vybraného podniku poľnohospodárskou technikou
April 2018
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Jakub Janek
Optimalizácia potreby strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Kaňuščák
Technicko-marketingová analýza nadpodnikového využívania techniky na príklade vybranej skupiny samohybných strojov
May 2011
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Kečkeš
Hodnotenie úrovne využívania vybraných skupín strojov na podnikovej úrovni
April 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Kečkeš
Zhodnotenie trendov v oblasti vybavenia poľnohospodárskych podnikov vybranými skupinami strojov
April 2016Displaying the final thesis
41.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Monika Klavatá
Technické a technologické aspekty pestovania viniča hroznorodého
April 2013
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jakub Konečný
Analýza možností pre využívanie informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
April 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Milan Kostelanský
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny strojov pre pestovanie a zber okopanín na podnikovej úrovni
April 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Milan Kostelanský
Technicko-marketingová analýza ponuky techniky pre pestovanie a zber okopanín
April 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kovan
Hodnotenie energetickej náročnosti a efektívnosti vybraných pracovných operácií na podnikovej úrovni
April 2016
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Kovár
Analýza trendov v oblasti konštrukcie stacionárnych a mobilných manipulačných systémov
April 2015Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Kovár
Posúdenie bezpečnosti prevádzky zariadení využívaných v skladovacích priestoroch vybranej organizácie
April 2017
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Krčmár
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov techniky pre aplikáciu tekutých organických hnojív vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriel Krivanek
Posúdenie efektívnosti výroby elektrickej energie z biomasy na podnikovej úrovni
April 2018
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriel Krivanek
Výroba elektrickej energie z biomasy
April 2016Displaying the final thesis
51.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Marko Križan
Posúdenie efektívnosti prevádzky mobilných strojov na podnikovej úrovni
April 2020Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Križan
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov samohybných strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Patrik Križan
Technicko-marketingová analýza ponuky techniky pre zber krmovín
May 2011Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Kunik
Analýza trendov v oblasti konštrukcie traktorov so zameraním na bezpečnosť ich prevádzky
April 2015Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Kürti
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov samohybného postrekovača vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2011Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Loviška
Hodnotenie efektívnosti a energetickej náročnosti pracovných procesov pri pestovaní ovocia vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Loviška
Hodnotenie efektívnosti pracovných procesov pri pestovaní poľných plodín
April 2012
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Maga
Technicko-marketingová analýza využívania vybraných technických prvkov v systéme presného poľnohospodárstva na podnikovej úrovni
April 2011
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavel Malatin
Riadenie výrobných procesov na podnikovej úrovni
April 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Mikulec
Hodnotenie efektívnosti využívania vybraných prvkov informačných technológií na podnikovej úrovni
April 2018
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Muka
Moderné prvky v konštrukcii teleskopických manipulátorov a ich vplyv na efektívnosť práce
May 2011Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Murčo
Hodnotenie energetickej náročnosti vybraných pracovných operácií na podnikovej úrovni
April 2014
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Murčo
Moderné prvky v konštrukcii sejačiek a ich vplyv na efektívnosť práce
April 2012Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Neslušan
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovni
April 2016
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Neslušan
Moderné konštrukčné prvky a ich vplyv na technicko-exploatačné parametre malotraktorov
April 2014
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nikola Novotná
Vývoj samohybných strojov s dôrazom na bezpečnostné prvky v ich konštrukcii
April 2019
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Ondtko
Hodnotenie energetickej náročnosti pracovných procesov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jozef Páleník
Analýza využívania vybraných prvkov informačných technológií pri riadení výroby na podnikovej úrovni
April 2017Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Paštéka
Hodnotenie efektívnosti využívania vybraných prvkov informačných technológií na podnikovej úrovni
April 2015
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Dávid Pizovka
Analýza trendov v oblasti využívania IKT pri prevádzke poľnohospodárskej techniky
April 2018
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Pócsik
Informačné a riadiace systémy využívané na mobilnej technike
April 2019
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dávid Pokoraczkí
Zhodnotenie úrovne vybavenia poľnohospodárskych podnikov vybranými skupinami strojov
April 2019Displaying the final thesis
73.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Tomáš Práznovský
Hodnotenie energetickej náročnosti a efektívnosti vybraných technologických systémov pestovania poľných plodín
May 2014Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Rybánsky
Technicko-marketingová analýza využívania techniky na príklade vybranej skupiny samohybných strojov
April 2012Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Sádecký
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov prostriedkov pre dopravu a manipuláciu s materiálom vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Salai
Efektívnosť prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovni
April 2017
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Sékeli
Hodnotenie prínosu využívania navigačných systémov pri prevádzke poľnohospodárskej techniky
April 2018
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Stanová
Analýza trendov vo vybavení strojovou technikou vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Stanová
Analýza využívania elektronických prvkov na mobilnej technike
April 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Strapek
Efektívnosť využívania vybraných prvkov informačných technológií na podnikovej úrovni
April 2017Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Strapek
Zhodnotenie trendov v oblasti vybavenia poľnohospodárskych podnikov vybranými skupinami strojov
April 2015Displaying the final thesis
82.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Peter Studený
Hodnotenie trhu vybraných skupı́n traktorov v podmienkach Slovenska
April 2020
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Szabóová
Analýza oblastí uplatnenia informačných technológií v poľnohospodárstve
April 2012
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Szabóová
Hodnotenie efektívnosti využívania vybraných prvkov informačných technológií na podnikovej úrovni
April 2014Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Šimun
Analýza prevádzkových ukazovateľov vybraných strojov
April 2016
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Šimunek
Posúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkov
April 2017
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Škoda
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov samohybných strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Škrabák
Hodnotenie energetickej náročnosti a efektívnosti pracovných procesov v rastlinnej výrobe
April 2013
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Martin Škrabák
Hodnotenie energetickej náročnosti a efektívnosti pracovných procesov v rastlinnej výrobe
April 2012
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Škrabák
Posúdenie efektívnosti prevádzky dopravných súprav na podnikovej úrovni
April 2017Displaying the final thesis
91.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Martin Škvarka
Využitie solárnej energie na ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť
April 2016Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Škvarka
Využitie solárnej energie na ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť
April 2017Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viktor Šmitala
Moderné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre dopravných súprav
April 2019Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Štefunko
Hodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
April 2017
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Štefunko
Zhodnotenie úrovne využívania techniky vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
96.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ondrej Šturdík
Posúdenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
April 2020Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Šuster
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov samohybných strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Šuster
Moderné konštrukčné prvky a ich vplyv na technicko-exploatačné parametre rezačiek
May 2011
Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Švecová
Optimalizácia systému dopravy a manipulácie s materiálom na podnikovej úrovni
April 2015Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Tábi
Analýza využívania vybraných prvkov informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
April 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Filip Tábi
Hodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
April 2020
Displaying the final thesis
102.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tibor Tanyasi
Analýza možností pre využívanie výpočtovej techniky pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
April 2013
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Teľuch
Moderné prvky v konštrukcii samohybných zberových strojov a ich vplyv na efektívnosť práce
April 2016Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Teľuch
Návrh autonómneho sejbového stroja
April 2018
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Rudolf Tomovič
Bezpečnostné prvky a ich využívanie pri prevádzke vybraných kategórií mobilných strojov
April 2018
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Valkovič
Analýza využívania vybraných prvkov informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
April 2016Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Vaňová
Hodnotenie energetickej náročnosti a efektívnosti pestovania vybraných plodín na podnikovej úrovni
April 2014Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Vaňová
Minimalizačné a pôdoochranné systémy obrábania pôdy
April 2012
Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Záň
Hodnotenie trhu vybraných skupín samohybných strojov v podmienkach Slovenska
April 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress