Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
     Projekty          Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Antal
Porovnanie energetickej náročnosti a efektívnosti prevádzky techniky pre základné obrábanie pôdy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Babušeková
Hodnotenie efektívnosti vybraných prvkov informačných technológií na podnikovej úrovni
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Patrik Bogdány
Analýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Timotej Bokor
Analýza inovačných trendov a ich vplyv na technicko-exploatačné parametre traktorov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Timotej Bokor
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovni
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jozef Borik
Trendy v oblasti konštrukcie malej mechanizácie s posúdením efektívnosti inovatívnych prvkov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ladislav Botlik
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov techniky pre aplikáciu priemyselných hnojív vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Buda
Analýza inovačných trendov konštrukčných parametrov a ich vplyv na prevádzkové ukazovatele techniky na obrábanie pôdy
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Buda
Hodnotenie efektívnosti pracovných procesov pri pestovaní poľných plodín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Cibula
Zhodnotenie trendov v oblasti vybavenia poľnohospodárskych podnikov vybranými skupinami strojov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: František Cigaňák
Technologické a technické trendy pri obrábaní pôdy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Čelko
Systémy na znižovanie emisií pri prevádzke vybraných energetických prostriedkov a ich efektívnosť
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Michal Čerňan
Porovnanie uhlíkových materiálov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Pavol Černý
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovni
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Červeňan
Využívanie informačných technológií pri riadení údržby zariadení na podnikovej úrovni
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Čierny
Hodnotenie úrovne vybavenia vybraného podniku poľnohospodárskou technikou
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Ďurica
Technicko-marketingová analýza ponuky techniky pre lesné hospodárstvo
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Ďurina
Hodnotenie efektívnosti pracovných procesov pri pestovaní poľných plodín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Ďurina
Systémy obrábania pôdy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jakub Furka
Analýza inovačných trendov v oblasti konštrukcie techniky pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Furka
Zhodnotenie vybraných prevádzkových ukazovateľov techniky pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo na podnikovej úrovni
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ondrej Gajdoš
Moderné prvky v konštrukcii manipulačných strojov a zariadení a analýza ich vplyvu na efektívnosť práce
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ondrej Gajdoš
Optimalizácia potreby strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miloš Galgóci
Hodnotenie energetickej náročnosti pracovných procesov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miloš Galgóci
Hodnotenie energetickej náročnosti pracovných procesov v rastlinnej výrobe
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Arnold Galla
Moderné prvky v konštrukcii obilných kombajnov
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je odovzdanáDP
Autor: Bc. Martin Gregorík
Efektívnosť prevádzky vybranej skupiny dopravných a manipulačných prostriedkov na podnikovej úrovni
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Gula
Hodnotenie efektívnosti a energetickej náročnosti pracovných procesov pri pestovaní cukrovej repy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloš Gula
Zhodnotenie systému pestovania cukrovej repy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Oto Gunár
Druhy brzdných systémov používaných v doprave
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Gunda
Možnosti využívania informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Holica
Technologické a technické aspekty zakladania a ošetrovania trávnikov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Humeňanský
Posúdenie efektívnosti prevádzky dopravných systémov využívaných na podnikovej úrovni
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Jančovič
Analýza ponuky techniky pre oblasť zakladania a ošetrovania parkových porastov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ondrej Jančovič
Analýza trendov v oblasti konštrukcie malej mechanizácie s posúdením efektívnosti vybraných prvkov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jakub Janek
Hodnotenie úrovne vybavenia vybraného podniku poľnohospodárskou technikou
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Jakub Janek
Optimalizácia potreby strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Kaňuščák
Technicko-marketingová analýza nadpodnikového využívania techniky na príklade vybranej skupiny samohybných strojov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Kečkeš
Hodnotenie úrovne využívania vybraných skupín strojov na podnikovej úrovni
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Kečkeš
Zhodnotenie trendov v oblasti vybavenia poľnohospodárskych podnikov vybranými skupinami strojov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Monika Klavatá
Technické a technologické aspekty pestovania viniča hroznorodého
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Konečný
Analýza možností pre využívanie informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Kostelanský
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny strojov pre pestovanie a zber okopanín na podnikovej úrovni
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Kostelanský
Technicko-marketingová analýza ponuky techniky pre pestovanie a zber okopanín
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kovan
Hodnotenie energetickej náročnosti a efektívnosti vybraných pracovných operácií na podnikovej úrovni
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Kovár
Analýza trendov v oblasti konštrukcie stacionárnych a mobilných manipulačných systémov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kovár
Posúdenie bezpečnosti prevádzky zariadení využívaných v skladovacích priestoroch vybranej organizácie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Krčmár
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov techniky pre aplikáciu tekutých organických hnojív vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Krivanek
Posúdenie efektívnosti výroby elektrickej energie z biomasy na podnikovej úrovni
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriel Krivanek
Výroba elektrickej energie z biomasy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je odovzdanáBP
Autor: Marko Križan
Posúdenie efektívnosti prevádzky mobilných strojov na podnikovej úrovni
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Križan
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov samohybných strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Križan
Technicko-marketingová analýza ponuky techniky pre zber krmovín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Kunik
Analýza trendov v oblasti konštrukcie traktorov so zameraním na bezpečnosť ich prevádzky
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Kürti
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov samohybného postrekovača vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Loviška
Hodnotenie efektívnosti a energetickej náročnosti pracovných procesov pri pestovaní ovocia vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Loviška
Hodnotenie efektívnosti pracovných procesov pri pestovaní poľných plodín
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Maga
Technicko-marketingová analýza využívania vybraných technických prvkov v systéme presného poľnohospodárstva na podnikovej úrovni
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Pavel Malatin
Riadenie výrobných procesov na podnikovej úrovni
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Mikulec
Hodnotenie efektívnosti využívania vybraných prvkov informačných technológií na podnikovej úrovni
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marek Muka
Moderné prvky v konštrukcii teleskopických manipulátorov a ich vplyv na efektívnosť práce
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Murčo
Hodnotenie energetickej náročnosti vybraných pracovných operácií na podnikovej úrovni
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Murčo
Moderné prvky v konštrukcii sejačiek a ich vplyv na efektívnosť práce
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Neslušan
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovni
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Neslušan
Moderné konštrukčné prvky a ich vplyv na technicko-exploatačné parametre malotraktorov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Nikola Novotná
Vývoj samohybných strojov s dôrazom na bezpečnostné prvky v ich konštrukcii
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Ondtko
Hodnotenie energetickej náročnosti pracovných procesov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jozef Páleník
Analýza využívania vybraných prvkov informačných technológií pri riadení výroby na podnikovej úrovni
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Paštéka
Hodnotenie efektívnosti využívania vybraných prvkov informačných technológií na podnikovej úrovni
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Pizovka
Analýza trendov v oblasti využívania IKT pri prevádzke poľnohospodárskej techniky
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Pócsik
Informačné a riadiace systémy využívané na mobilnej technike
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Pokoraczkí
Zhodnotenie úrovne vybavenia poľnohospodárskych podnikov vybranými skupinami strojov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Tomáš Práznovský
Hodnotenie energetickej náročnosti a efektívnosti vybraných technologických systémov pestovania poľných plodín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Rybánsky
Technicko-marketingová analýza využívania techniky na príklade vybranej skupiny samohybných strojov
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Sádecký
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov prostriedkov pre dopravu a manipuláciu s materiálom vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Salai
Efektívnosť prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovni
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Sékeli
Hodnotenie prínosu využívania navigačných systémov pri prevádzke poľnohospodárskej techniky
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Stanová
Analýza trendov vo vybavení strojovou technikou vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrea Stanová
Analýza využívania elektronických prvkov na mobilnej technike
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Strapek
Efektívnosť využívania vybraných prvkov informačných technológií na podnikovej úrovni
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Strapek
Zhodnotenie trendov v oblasti vybavenia poľnohospodárskych podnikov vybranými skupinami strojov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Peter Studený
Hodnotenie trhu vybraných skupı́n traktorov v podmienkach Slovenska
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michaela Szabóová
Analýza oblastí uplatnenia informačných technológií v poľnohospodárstve
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Szabóová
Hodnotenie efektívnosti využívania vybraných prvkov informačných technológií na podnikovej úrovni
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Šimun
Analýza prevádzkových ukazovateľov vybraných strojov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Šimunek
Posúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Škoda
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov samohybných strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Škrabák
Hodnotenie energetickej náročnosti a efektívnosti pracovných procesov v rastlinnej výrobe
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Martin Škrabák
Hodnotenie energetickej náročnosti a efektívnosti pracovných procesov v rastlinnej výrobe
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Škrabák
Posúdenie efektívnosti prevádzky dopravných súprav na podnikovej úrovni
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Martin Škvarka
Využitie solárnej energie na ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Škvarka
Využitie solárnej energie na ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Viktor Šmitala
Moderné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre dopravných súprav
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Štefunko
Hodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Štefunko
Zhodnotenie úrovne využívania techniky vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Ondrej Šturdík
Posúdenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Šuster
Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov samohybných strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Róbert Šuster
Moderné konštrukčné prvky a ich vplyv na technicko-exploatačné parametre rezačiek
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Švecová
Optimalizácia systému dopravy a manipulácie s materiálom na podnikovej úrovni
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Filip Tábi
Analýza využívania vybraných prvkov informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Filip Tábi
Hodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tibor Tanyasi
Analýza možností pre využívanie výpočtovej techniky pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Teľuch
Moderné prvky v konštrukcii samohybných zberových strojov a ich vplyv na efektívnosť práce
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Teľuch
Návrh autonómneho sejbového stroja
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Rudolf Tomovič
Bezpečnostné prvky a ich využívanie pri prevádzke vybraných kategórií mobilných strojov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Valkovič
Analýza využívania vybraných prvkov informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Vaňová
Hodnotenie energetickej náročnosti a efektívnosti pestovania vybraných plodín na podnikovej úrovni
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Vaňová
Minimalizačné a pôdoochranné systémy obrábania pôdy
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Záň
Hodnotenie trhu vybraných skupín samohybných strojov v podmienkach Slovenska
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná