Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov techniky pre aplikáciu tekutých organických hnojív vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Autor: Ing. Marián Krčmár
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Vančo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov techniky pre aplikáciu tekutých organických hnojív vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je analýza využívania techniky pre aplikáciu tekutých organických hnojív na vybranom poľnohospodárskom podniku. V období dvoch rokov sme sledovali prevádzku cisterny ZUNHAMMER SK18,5PULSS ECO na závode Oponice. Cisterna bola použitá na aplikáciu všetkého množstva hnojovice vyprodukovaného na závode. Priebeh vývozu, aplikácie v jednotlivých smenách ako i počet vyvezených cisterien bol zaznamenávaný. Z týchto údajov sme určili ročnú i dennú výkonnosť cisterny a prepočtom sme získali ročné i jednotkové prevádzkové náklady súpravy. Stanovením ceny hnojovice z vlastnej produkcie sme zistili výšku nákladov šetrených z dôvodu nenakúpenia anorganického minerálneho hnojiva.
Kľúčové slová:technické parametre, prevádzkové parametre, cisterna, ekonomické parametre, hnojovica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene