Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie efektívnosti pracovných procesov pri pestovaní poľných plodín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Autor: Ing. Ondrej Buda
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:Ing. Terézia Pápayová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie efektívnosti pracovných procesov pri pestovaní poľných plodín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce bolo zhodnotiť efektívnosť pracovných procesov pri pestovaní poľných plodín vo vybranom poľnohospodárskom podniku. V období dvoch rokov sme sledovali postupy pri pestovaní jednotlivých plodín, nasadenie strojových súprav na jednotlivé pracovné operácie a materiálové vstupy do výroby. Pre každú technológiu pestovania jednotlivých plodín boli zostavené technologické karty, v ktorých boli uvedené strojové súpravy na pracovnú operáciu, vypočítané náklady na strojovú súpravu, náklady na materiálové vstupy, prepočítané na 1 tonu materiálu.
Kľúčové slová:technológia, nasadenie strojových súprav, efektívnosť procesu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene