Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov samohybných strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Autor: Ing. Róbert Šuster
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Ján Frančák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov samohybných strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Abstrakt:Efektívne využívanie strojovej techniky v poľnohospodárstve v značnej miere prispieva k rentabilite pestovaných plodín. Táto diplomová práca sa zaoberá zisťovaním využívania a stanovením prevádzkových ukazovateľov traktorov v podniku AgroTim spol. s r. o.. Podkladmi pre výpočet ukazovateľov boli výkazy prác obsluhy jednotlivých traktorov. Ďalej je tu stručne charakterizovaný aj podnik, v ktorom bola táto diplomová práca riešená. Nasleduje vyhodnotenie vybraných ukazovateľov, kde môžeme konštatovať, že ročné využitie týchto strojov je na vysokej úrovni. K tomu prispieva aj fakt, že podnik poskytuje služby. Evidencia potrebných informácií o jednotlivých strojoch je na dobrej úrovni, ale je potrebné zlepšiť priebežné vyhodnocovanie ukazovateľov pri jednotlivých operáciách. Na základe tejto analýzy sa nám podarilo odhaliť aj niektoré nedostatky pri prevádzkovaní techniky, a je už len na vedení firmy ako zužitkuje poskytnuté výsledky.
Kľúčové slová:operácia, výkonnosť, analýza využívania techniky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene