Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie energetickej náročnosti vybraných pracovných operácií na podnikovej úrovni
Autor: Ing. Michal Murčo
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie energetickej náročnosti vybraných pracovných operácií na podnikovej úrovni
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá hodnotením energetickej náročnosti pracovných operácií technologického postupu pestovania poľnohospodárskych plodín na podnikovej úrovni. Práca je hlavne zameraná na spotreby jednotlivých druhov energií a vyhodnotenie celkovej energetickej náročnosti pracovných procesov. Potrebné údaje pre výpočty tejto problematiky sme získavali z VPP s.r.o. v Oponiciach. Výsledky energetickej náročnosti sú zaznamenané v kartách jednotlivých vyhodnocovaných plodín. Tieto získané údaje ďalej môžu poslúžiť pre prehodnotenie technológie pestovania poľnohospodárskych plodín za účelom znižovania energetickej náročnosti.
Kľúčové slová:energetická náročnosť, technologický postup, pracovný proces

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene