Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Moderné prvky v konštrukcii samohybných zberových strojov a ich vplyv na efektívnosť práce
Autor: Ing. Tomáš Teľuch
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:Ing. Imrich Liptak, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Moderné prvky v konštrukcii samohybných zberových strojov a ich vplyv na efektívnosť práce
Abstrakt:Touto bakalárskou prácou sme sa rozhodli spracovať poznatky o moderných konštrukčných prvkoch v poľnohospodárskych zberových strojoch, najmä o navádzacích systémoch v konštrukcii obilných kombajnov a zberacích rezačiek. Chceme poukázať na potrebu modernej mechanizácie pri prácach na poli, porovnať výkonnosť poľnohospodárskych strojov, kombajnov a zberacích rezačiek pri použití moderných konštrukčných prvkov, najmä pri použití navádzacích systémov a technológie GPS, zozbierať informácie o možnostiach zvýšenia výkonu strojov pomocou moderných systémov. Dôležitou súčasťou práce je spracovať možnosti použitia navádzacích systémov, stanoviť ekonomické hľadisko výhodnosti použitia navádzacích systémov, stanoviť hľadisko z pohľadu kvality zberaného materiálu a možnosti použiť efektívne nastavenie stroja pri použití moderných konštrukčných prvkov. Tiež chceme podporiť dopyt po používaní moderných strojov pri zberaní plodín. Prácou sme spracovali poznatky o rôznych možnostiach navádzacích systémov v konštrukcii samohybných zberových strojov, navrhli možnosti ich použitia a poukázali na možnosti na ďalšie zlepšenie prvkov. Vytvorili sme hypotézy o výhodnosti moderných konštrukčných prvkov a dali podnet k intenzívnemu vývoju moderných konštrukčných prvkov. Táto práca môže byť nápomocnou pri vhodnom výbere stroja pre poľnohospodárske podniky a taktiež môže pomôcť pri rozhodnutí o investícii do navádzacieho systému.
Kľúčové slová:navádzací systém, obilný kombajn, zberacia rezačka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene