Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizácia systému dopravy a manipulácie s materiálom na podnikovej úrovni
Autor: Ing. Veronika Švecová
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:Ing. Miloš Komár
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia systému dopravy a manipulácie s materiálom na podnikovej úrovni
Abstrakt:V súčasných podmienkach trhovej ekonomiky sú flexibilita, kvalita a časová presnosť základnými piliermi v konkurenčnom boji o zákazníka. Uspokojovanie potrieb zákazníkov sa stáva prioritou v konkurenčnom prostredí, preto je potrebné, aby logistický systém v spoločnosti bol na špičkovej úrovni. V diplomovej práci sme definovali organizovaný pohyb materiálov, ich smer, intenzitu, dĺžku a štruktúru. Hlavnou témou je logistika ako disciplína, ktorá riadi, koordinuje a optimalizuje informačné a materiálové toky. Zamerali sme sa na oblasti skladovania, riadenie zásob, dopravy a manipulácie s materiálom. Vlastná práca je zameraná na aplikáciu vybraných metód skúmania, pokúsili sme sa vytvoriť sprehľadnenie priestorovej štruktúry s ohľadom na optimalizáciu v tejto oblasti. Skúmali sme informačný systém spoločnosti a popísali princíp jeho práce. Analyzovali sme materiálové toky v spoločnosti. Vybranou spoločnosťou je Secop s.r.o., v Zlatých Moravciach, ktorá je v súčasnosti popredným dodávateľom hermetických kompresorov. Pozornosť je smerovaná k optimalizácií jednotlivých materiálových tokov a ich vplyvu na výrobné procesy v spoločnosti. Na záver sme výsledky našej práce zobrazili v schémach, grafoch a tabuľkách, ktoré vytvárajú prehľadný a ucelený obraz o materiálových tokoch vo vybranej spoločnosti. Na základe diplomovej práce bude možné dosiahnuť optimalizáciu v tejto oblasti.
Kľúčové slová:logistika, doprava , manipulácia, materiálové toky, optimalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene