Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza využívania vybraných prvkov informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
Autor: Bc. Filip Tábi
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza využívania vybraných prvkov informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni
Abstrakt:Informačné technológie tvoria podstatnú časť moderných systémov na riadenie prevádzky techniky. Bakalárska práca je zameraná na prehľad základných podporných prvkov, na ktorých stoja systémy riadenia prevádzky. Podľa požadovaného stupňa využívania týchto systémov sú to, okrem základnej alebo pokročilej satelitnej navigácie, aj nástroje na rozšírenie monitorovania a riadenia prípojných náradí cez rozhranie ISOBUS. Do tejto skupiny patria aj nástroje na mapovanie vlastností pôdy, zloženia pôdy, rozloženie úrod a pod. V druhej časti sú, z pohľadu zloženia, detailne rozobraté systémy riadenia prevádzky. Ako vzorku sme vybrali systémy troch producentov techniky: AGCO, John Deere, Claas. Každý z nich má silné a slabé stránky, ktoré sú závere spracované do formy SWOT analýzy.
Kľúčové slová:riadenie prevádzky, presné poľnohospodárstvo, monitorovanie prevádzky strojov, integrované systémy riadenia, informačné technológie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene