Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovni
Autor: Ing. Ján Neslušan
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Kralina
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovni
Abstrakt:Efektívne využívanie strojového parku podniku je faktorom, ktorý významnou mierou vplýva na rentabilitu poľnohospodárskeho podniku. Táto diplomová práca sa zaoberá sledovaním vybraných prevádzkových ukazovateľov vybraných traktorov podniku Agrohont Dudince a.s.. Podkladmi pre výpočty boli údaje z firemných výkazov za roky 2012, 2013, 2014 a 2015. Evidencia údajov podniku je na dostatočnej úrovni, ale je priestor na jej zlepšenie a najmä na priebežné vyhodnocovanie. Z poskytnutých výkazov sme vybrali ukazovatele ako spotreba PHM, náklady na opravy, údržbu, ročné nasadenie a odpracovanú plochu, ktoré sa ďalej spracovávali. Z daných údajov sme ďalej vypočítavali hodinovú výkonnosť, spotrebu paliva na jednotku plochy, náklady na hodinu prevádzky stroja a náklady na hektár odpracovanej plochy. Výsledky sme ďalej spracovali tabuľkovou a grafickou formou. Touto analýzou sa nám podarilo odhaliť nedostatky vo využívaní strojovej techniky podniku, ktoré by bolo vhodne odstrániť pre úsporu nákladov podniku a jeho ďalší rozvoj, čo je už na vedení podniku ako sa postavia k poskytnutým výsledkom.
Kľúčové slová:spotreba paliva, analýza využívania techniky, výkonnosť, prevádzkové náklady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene