Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza trendov v oblasti využívania IKT pri prevádzke poľnohospodárskej techniky
Autor: Bc. Dávid Pizovka
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza trendov v oblasti využívania IKT pri prevádzke poľnohospodárskej techniky
Abstrakt:PIZOVKA, Dávid : Analýza trendov v oblasti využívania IKT pri prevádzke poľnohospodárskej techniky. [bakalárska práca] - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta. - Vedúci práce doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc - Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár - Nitra. V bakalárskej práci sú spracované informácie pre manažérov o aktuálnych, ale aj budúcich vymoženostiach v oblasti informačno-komunikačnej technológie tejto doby. V tejto práci sú tiež spomenuté určité zaujímavé IKT, ktoré sú alebo ešte len budú využívané v agrosektore. Najrozsiahlejšia časť je venovaná oblasti rozvoja technológií a technickému vybaveniu strojov. Poznatky z ktorých sa vychádza, sú najmä články z časopisov so zameraním na IKT technológiu a rôznych prospektov či už od samotných výrobcov alebo ich zástupcov na trhu. Jedným zo zdrojov tejto práce je samozrejme aj odborná literatúra taktiež z oblasti IKT. Postupy, ktoré majú určité zastúpenie v tejto práci, sú analýza a porovnávanie jednotlivých systémov.
Kľúčové slová:využitie IKT v poľnohospodárstve, umelá inteligencia, navigačné systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene