Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnotenie úrovne vybavenia vybraného podniku poľnohospodárskou technikou
Autor: Bc. Jakub Janek
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie úrovne vybavenia vybraného podniku poľnohospodárskou technikou
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť úroveň vybavenia podniku Janek s.r.o. poľnohospodárskou technikou. Analýza vybavenia podniku a vyhodnotenie sa konalo v hospodárskom roku 2016/2017. Za dané obdobie sme sledovali technologické postupy pestovania jednotlivých plodín v podniku. Zaznamenávali sme jednotlivé operácie, stroje a náradie s nimi agregované. Potom, ako sme mali všetko zaznamenané, sme sa pustili do analýzy vybavenia podniku. Našou analýzou sme zistili, že podnik nestíha niektoré agrotechnické termíny z dôvodu veľkého vyťaženia svojej techniky a jej nedostatku. Nedodržanie agrotechnických termínov je hlavne na vrchole sezóny po žatve, keď podnik potrebuje zlisovať všetku obilnú slamu a nestíha tak ďalšie operácie, ktoré by mali nasledovať po zbere a pred sejbou repky a obilnín. Taktiež je pri výmere podniku ekonomicky nevýhodné, aby si najímal služby na postrek. Výhodnejšie pre podnik by bolo obstarať si vlastný postrekovač, najlepšie ťahaný za traktorom. Výsledky analýzy boli prezentované majiteľom firmy, ktorý ich zobrali na vedomie a touto otázkou sa budú zaoberať.
Kľúčové slová:technologické postupy, technika, poľnohospodársky podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene