Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj samohybných strojov s dôrazom na bezpečnostné prvky v ich konštrukcii
Autor: Bc. Nikola Novotná
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj samohybných strojov s dôrazom na bezpečnostné prvky v ich konštrukcii
Abstrakt:Cieľom práce bolo poukázať na bezpečnostné prvky v konštrukciách vybraných samohybných strojov. V práci sú uvedené vybrané stroje pracujúce hlavne v poľnohospodárskom priemysle, akými sú kombajn, traktor a manipulátor. V týchto sú vypichnuté dôležité bezpečnostné prvky, ktoré majú za úlohu zabezpečiť hlavne ochranu obsluhy, pohodlie, nikým a ničím nerušenú prevádzku stroja. Všetky potrebné informácie týkajúce sa nielen bezpečnostných prvkov v konštrukciách samohybných strojov, ale aj legislatívne požiadavky a pod. sú uvedené v tejto práci. Práca slúži hlavne ako zdroj základných informácií týkajúcich sa vo všeobecnosti charakteristiky, rozdelenia a požiadaviek na vybrané samohybné stroje, ich vývoj so zreteľom na bezpečnostné prvky v konštrukciách a mnoho podobného.
Kľúčové slová:samohybné stroje, vývoj, bezpečnostné prvky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene