Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Moderné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre dopravných súprav
Autor: Bc. Viktor Šmitala
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Moderné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre dopravných súprav
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na vplyv moderných konštrukčných prvkov na výkonnosť a efektivitu dopravných súprav v poľnohospodárstve. Úvod práce je zameraný na rozdelenie dopravných prípojných vozidiel a ich detailnejšie konštrukčné vyhotovenie. Hlavnou častou práce je podrobná analýza moderných konštrukčných prvkov integrovaných v súčasných dopravných prostriedkoch. Zaoberá sa prvkami podvozku ako sú nápravy, pneumatiky, riadenie, ale aj prvkami nadstavby, napríklad vyprázdňovacím systémom, vymeniteľným zadným čelom a systémom na meranie a kontrolu nákladu vozidla. Posledná časť práce je venovaná nákladným vozidlám a vplyvu moderných konštrukčných prvkov na výkonnosť dopravných súprav.
Kľúčové slová:podvozok, nadstavba, výkonnosť, moderné konštrukčné prvky, dopravné súpravy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene