Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh autonómneho sejbového stroja
Autor: Ing. Tomáš Teľuch
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:Ing. Róbert Zhorela
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh autonómneho sejbového stroja
Abstrakt:Touto diplomovou prácou som sa rozhodol spracovať poznatky o navádzacích systémoch, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve, najmä pri sejbe. Chcem poukázať na potrebu modernej mechanizácie pri prácach na poli. Ďalej chcem vytvoriť návrhy na ďalšie možnosti použitia už existujúcich systémov a tak poukázať na ďalšie možnosti konštruovania poľnohospodárskych strojov. Dôležitou súčasťou práce je predstaviť možnosti použitia navádzacích systémov a predstaviť nové konštrukčné možnosti pri sejbových prácach. Prácou som spracoval poznatky o sejbových strojoch, poukázal na možnosti využitia navádzacích systémov pri sejbe a navrhol nové konštrukčné riešenie sejbového stroja. Pri predstavení tohto konštrukčného riešenia som tiež poukázal na možnosti prevzatia nových konštrukčných riešení do iných poľnohospodárskych strojov. Vytvoril som nové námety na ďalšie zdokonalenie poľnohospodárskej techniky a dal podnet k intenzívnemu rozvoju moderných strojov. Táto práca môže byť nápomocnou pri vhodnom výbere stroja pre poľnohospodárske podniky a taktiež môže pomôcť pri rozhodnutí o investícii do novšej a modernejšej techniky.
Kľúčové slová:proces sejby, navádzací systém, sejbový stroj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene