Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie solárnej energie na ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť
Autor: Bc. Martin Škvarka
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie solárnej energie na ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci na tému ,, Využitie solárnej energie na ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosť " je zhrnutý prehľad dostupných riešení výroby teplej úžitkovej vody využitím solárnych systémov. Na začiatku práce je všeobecne opísaná slnečná energia, ďalej možnosti jej využitia na ohrev teplej úžitkovej vody, tepla a elektrickej energie. V ďalšej časti sú už uvedené konkrétne výpočty solárneho systému, potrebnej plochy kolektorov a objemu výmenníka, pre danú lokalitu a počet osôb. Taktiež je tu zhodnotená efektívnosť systému a tiež úspory a finančná návratnosť zvoleného systému.
Kľúčové slová:solárny ohrev, solárne systémy, alternatívne zdroje energie, návrh solárneho systému, ohrev vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene