Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadenie výrobných procesov na podnikovej úrovni
Autor: Ing. Pavel Malatin
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie výrobných procesov na podnikovej úrovni
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo poukázať na uplatnenie informačných technológií pri príprave, riadení a kontrole kvality výroby v strojárenských výrobných podnikoch. Manažment výroby poskytuje základy anatómie výrobného organizmu a jeho riadenia. Hlavnou funkciou manažmentu výroby je vypracovať a potom zrealizovať takú výrobnú náplň, ktorá bude pre podnik ekonomicky výnosná a pre trh zaujímavá. Cieľom riadenia výroby je regulácia, koordinácia a kontrola priebehu výroby, ktorá využíva nástroje manažmentu. V bakalárskej práci sme definovali výrobu, jej riadenie a organizáciu. Vyjadrili sme sa k výrobným systémom používaných na podnikovej úrovni. Poukázali sme na dôležitosť kvality, ktorá je základom zvyšovania pridanej hodnoty produkcie a rentability podniku. Taktiež sme sa zamerali na informačný systém, ktorý je súhrnom všetkých informácií v podniku a spôsoby ich spracovania, analyzovania a úpravy v súlade s určitými požiadavkami. Nevyhnutnosťou tvorby novej produkcie a ekonomického zhodnotenia výrobných činiteľov je zabezpečenie výrobného procesu. Definovaním uvedených oblastí manažmentu výroby poukazujeme na význam existencie informačných technológií pri príprave, riadení a kontrole kvality výroby.
Kľúčové slová:výroba, proces, manažment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene