Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identifikačné číslo: 1277
Univerzitný e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie systému pestovania cukrovej repy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Autor: Ing. Miloš Gula
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie systému pestovania cukrovej repy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Abstrakt:Práca je orientovaná na zhodnotenie systému pestovania cukrovej repy v dvoch porovnateľných hospodárskych rokoch. V úvodnej časti práce je spracovaný stručný prehľad obrábania pôdy. Súčasťou práce je stručná charakteristika vybraného poľnohospodárskeho podniku. Ďalej sú podrobne spracované technologické postupy pestovania cukrovej repy a každá operácia obsahuje spôsob akou technikou bol úkon vykonaný. Jednotlivý úkon obsahuje popis stroja, ktorým je vykonávaný. Poľnohospodárska technika využívaná v technologickom postupe pestovania cukrovej repy vo vybranom poľnohospodárskom podniku vyžaduje neustálu obnovu a modernizáciu. Poznatky a vedomosti o nových pracovných postupoch a novej poľnohospodárskej technike sú práve rozhodujúce predpoklady pre vyššiu výkonnosť využívania strojov a mechanizovaných výrobných postupov.
Kľúčové slová:Cukrová repa, Technologický postup, Doprava a manipulácia, Modernizácia, Pracovný postup, Zber cukrovej repy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene