Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Identification number: 1277
University e-mail: jozef.dudak [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Machines and Production Biosystems (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Agritechnica 2019 predstavuje aktuálne trendy (1. časť)
Ďuďák, Jozef
Agritechnica 2019 predstavuje aktuálne trendy (1. časť). In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 11 (2019), p. 5--9. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
2.Agritechnica 2019 predstavuje aktuálne trendy (2. časť)
Ďuďák, Jozef
Agritechnica 2019 predstavuje aktuálne trendy (2. časť). In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 12 (2019), p. 5--11. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
3.Aktuálne trendy pri vývoji traktorov
Ďuďák, Jozef
Aktuálne trendy pri vývoji traktorov. In Roľnícke noviny. 90, 27 (2019), p. 13--14. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
4.Aplikátory a rozmetadlá priemyselných hnojív
Ďuďák, Jozef
Aplikátory a rozmetadlá priemyselných hnojív. In Roľnícke noviny. 90, 19 (2019), p. 12--14. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
5.Bude orba vždy dôležitou operáciou pri obrábaní pôdy?
Ďuďák, Jozef
Bude orba vždy dôležitou operáciou pri obrábaní pôdy?. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 3 (2019), p. 6--11. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
6.Budúcnosť práce: robotika
Ďuďák, Jozef
Budúcnosť práce: robotika. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 8 (2019), p. 5--9. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
7.Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 90, 9 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
8.Doprava ako súčasť zberu krmovín
Ďuďák, Jozef
Doprava ako súčasť zberu krmovín. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), p. 28--29. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
9.Dopravná technika v poľnohospodárstve - trendy vývoja
Ďuďák, Jozef
Dopravná technika v poľnohospodárstve - trendy vývoja. In AGROmagazín. 21, 11 (2019), p. 30--33. ISSN 1335-2261.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
10.Elektronické bezpečnostné prvky v konštrukcii obilných kombajnov
Ďuďák, Jozef
Elektronické bezpečnostné prvky v konštrukcii obilných kombajnov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 5 (2019), p. 6--9. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
11.Furmani orali v Hruboňove
Ďuďák, Jozef
Furmani orali v Hruboňove. In Roľnícke noviny. 90, 39 (2019), p. 24. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
12.Hnojenie tuhými a tekutými organickými hnojivami
Ďuďák, Jozef
Hnojenie tuhými a tekutými organickými hnojivami. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 7 (2019), p. 5--11. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
13.Inovačné trendy v technike a technológii
Ďuďák, Jozef
Inovačné trendy v technike a technológii. In Roľnícke noviny. 90, 50 (2019), p. 12--13. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
14.Kvalitná sejba - základ bohatej úrody
Ďuďák, Jozef
Kvalitná sejba - základ bohatej úrody. In Repka. 8, (2019), p. 8--9.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
15.Manipulácia s materiálom a jej technické zabezpečenie
Ďuďák, Jozef
Manipulácia s materiálom a jej technické zabezpečenie. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 4 (2019), p. 5--9. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
16.Moderné technológie pre hnojenie repky
Ďuďák, Jozef
Moderné technológie pre hnojenie repky. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), p. 12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
17.Možnosti zberu, spracovania a využitia slamy
Ďuďák, Jozef
Možnosti zberu, spracovania a využitia slamy. In Roľnícke noviny. 90, 25 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
18.Mulčovacia technika a jej využitie
Ďuďák, Jozef
Mulčovacia technika a jej využitie. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), p. 13--14. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
19.Mulčovacia technika a jej využitie
Ďuďák, Jozef
Mulčovacia technika a jej využitie. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), p. 13--14. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
20.Nakladače a ich využitie v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Nakladače a ich využitie v poľnohospodárstve. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 10 (2019), p. 5--9. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
21.Oráči napriek nástrahám pôdu úspešne zorali
Ďuďák, Jozef
Oráči napriek nástrahám pôdu úspešne zorali. In Roľnícke noviny. 90, 28 (2019), p. 19. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
22.Orať alebo kypriť pôdu
Ďuďák, Jozef
Orať alebo kypriť pôdu. In Roľnícke noviny. 90, 38 (2019), p. 10--11. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
23.Postrekovače a ich konštrukčné prvky
Ďuďák, Jozef
Postrekovače a ich konštrukčné prvky. In Roľnícke noviny. 90, 15 (2019), p. 10. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
24.Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
25.Priemyselné revolúcie a poľnohospodárstvo
Ďuďák, Jozef
Priemyselné revolúcie a poľnohospodárstvo. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 9 (2019), p. 5--9. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
26.Problémy s obnovou techniky pretrvávajú
Ďuďák, Jozef
Problémy s obnovou techniky pretrvávajú. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 5 (2019), p. 4--5. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
27.Sejačky na presnú sejbu jarných plodín
Ďuďák, Jozef
Sejačky na presnú sejbu jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
28.Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín
Ďuďák, Jozef
Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), p. 12--13. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
29.Spôsoby navigácie strojových súprav
Ďuďák, Jozef
Spôsoby navigácie strojových súprav. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 6 (2019), p. 6--9. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
30.Technika pre chemickú ochranu rastlín
Ďuďák, Jozef
Technika pre chemickú ochranu rastlín. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 2 (2019), p. 5--9. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
31.Technika pre zber kukurice na siláž
Ďuďák, Jozef
Technika pre zber kukurice na siláž. In Roľnícke noviny. 90, 36 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
32.Technológie obrábania pôdy s orbou a bez orby
Ďuďák, Jozef
Technológie obrábania pôdy s orbou a bez orby. In AGROmagazín. 21, 9 (2019), p. 30--31. ISSN 1335-2261.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
33.Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora
Ďuďák, Jozef
Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), p. 12--13. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
34.Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora
Ďuďák, Jozef
Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), p. 12--13. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
35.Trendy pri vývoji traktorov
Ďuďák, Jozef
Trendy pri vývoji traktorov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 1 (2019), p. 5--9. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
36.Trendy v konštrukcii a výbave traktorov
Ďuďák, Jozef
Trendy v konštrukcii a výbave traktorov. In Roľnícke noviny. 90, 41 (2019), p. 12--13. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
37.Trendy vývoja miešacích a kŕmnych vozov
Ďuďák, Jozef
Trendy vývoja miešacích a kŕmnych vozov. In Roľnícke noviny. 90, 49 (2019), p. 13--14. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
38.Trendy vývoja obilných kombajnov
Ďuďák, Jozef
Trendy vývoja obilných kombajnov. In Roľnícke noviny. 90, 31 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
39.Úspešné tretie pokračovanie Majstrovstiev Požitavia v orbe
Ďuďák, Jozef
Úspešné tretie pokračovanie Majstrovstiev Požitavia v orbe. In Roľnícke noviny. 90, 36 (2019), p. 20. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
40.Výber "obutia" pre mobilnú techniku
Ďuďák, Jozef
Výber "obutia" pre mobilnú techniku. In Roľnícke noviny. 90, 46 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
41.Vývoj traktorov a efektívnosť ich prevádzky
Ďuďák, Jozef
Vývoj traktorov a efektívnosť ich prevádzky. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), p. 13--14. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
42.Zakladanie porastov a sejacie stroje
Ďuďák, Jozef
Zakladanie porastov a sejacie stroje. In Roľnícke noviny. 90, 47 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
43.Žacie stroje, obracače a zhrňovače krmovín
Ďuďák, Jozef
Žacie stroje, obracače a zhrňovače krmovín. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), p. 10--11. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.