Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Identifikačné číslo: 1279
Univerzitný e-mail: juraj.maga [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Abosi
Hodnotenie prevádzky niektorých typov obilných kombajnov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Abosi
Hodnotenie prevádzky obilných kombajnov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Abosi
Hodnotenie vplyvu kvality sejby na úrodu biomasy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Antal
Zakladanie plantáže rýchlo rastúcich drevín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Babarík
Návrh konštrukcie sejačky s neprerušovaným výsevom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Báleš
Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti niektorých typov obilných kombajnov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martina Barteková
Efektívnosť produkcie elektrickej energie na poľnohospodárskej pôde.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matúš Bednárik
Zmapovanie nevyužívaných pôd s možnosťou ich využitia vo vybranom regióne
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Bella
Možnosti výroby bioplynu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Biernát
Niektoré aspekty využitia techniky na malej farme
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Biernát
Využitie techniky na vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Mária Budayová
Výskum uvoľňovania emisií oxidu uhličitého do atmosféry pri pestovaní energetických rastlín
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Csada
Prevádzka obilných kombajnov na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marián Csada
Využitie strojov vo vybranom podniku služieb
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Csefo
Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti obilných kombajnov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Czako
Vplyv niektorých parametrov sejby na úrodu biomasy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Danada
Poľnohospodárska biomasa ako zdroj tepla i elektrickej energie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Danada
Zhutňovanie biomasy
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Deák
Využitie obnoviteľných zdrojov energie pre potreby elektrifikácie vybraných poľnohospodárskych objektov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Dočkalik
Trendy vývoja strojov na zber odpadovej a zámerne pestovanej biomasy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Dominka
Odpadová fytomasa ako alternatívny zdroj energie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Dubovský
Pestovanie energetických plodín vo vybranom regióne
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jakub Dužek
Využitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasy
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikolas Fančovič
Využitie úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióne
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ronald Földesi
Úprava bioplynu na vybranej BPS
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ronald Földesi
Využitie odpadovej fytomasy na energetické účely vo vybranom regióne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Francisci
Možnosti pestovania energetických plodín vo vybranom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Frolo
Návrh zmeny zdroja energie sušičky zrnín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Frolo
Vplyv zhutnenia biomasy na jej fyzikálno-mechanické vlastnosti
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Frolo
Využitie drevného odpadu vo vybranom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jaroslav Gašperák, PhD.
Analýza výroby peliet z biomasy
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Slavomír Glejdura
Hodnotenie kvality sejby vybratej kombinovanej sejačky
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Slavomír Glejdura
Využitie mobilnej techniky na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lukáš Grác
Zhutňovanie biomasy a jej vplyv na kvalitu produktu.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Greguš
Možnosti využitia odpadovej drevnej biomasy na energetické účely vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Grznárová
Zhodnotenie výroby brikiet
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Halás
Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti obilných kombajnov na vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Slavomír Hlinka
Zhodnotenie využitia biopalív vo vybranom regióne
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Holan
Využitie odpadovej biomasy z ovocných sadov a vinohradov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Holík
Trendy vývoja strojov na predsejbové obrábanie pôdy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Ján Holý
Konštrukčný návrh zberacieho zariadenia rýchlorastúcich drevín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Holý
Možnosti zabezpečenia energetickej sebestačnosti poľnohospodárskeho podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Holý
Návrh zberacieho zariadenia rýchlorastúcich drevín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislav Hradský
Vybavenosť strojov na chemickú ochranu rastlín elektronickými kontrolnými zariadeniami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jakub Hulanský
Efektívne získavanie energie pomocou fotovoltaických článkov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matej Husárik
Možnosti využitia dendromasy na energetické účely vo vybranom regione
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Chlebo
Možnosti výroby bioplynu ako alternatívneho zdroja energie vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Chreno
Využitie techniky na malej farme
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Janček
Výroba kvapalných biopalív
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Attila Kádár
Hodnotenie kvality práce vybranej sejačky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Attila Kádár
Vybavenosť poľnohospodárskych podnikov sejačkami vo vybranom regióne
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Kinier
Rekonštrukcia vykurovacieho zdroja pre školu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Kiripolský
Návrh zmeny zdroja energie sušičky zrnín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Kiripolský
Pestovanie energetických plodín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Kiss
Možnosti zhutňovania biomasy mobilným peletovacím zariadením
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Kovács
Možnosti využitia biouhlia ako odpadu splynovania biomasy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Daniel Kovács
Využitie biouhlia do pôdy pre pestovanie rastlín
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Kozaňák
Možnosti pestovania energetických plodín vo vybranom regióne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Krivek
Návrh ústrojenstva pre zber rýchlorastúcich drevín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Križan, PhD.
Kvalita sejby a jej vplyv na úrodu biomasy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Kuriačka
Hodnotenie kvality práce vybranej sejačky
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Kuriačka
Využitie techniky na malom poľnohospodárskom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Lőkös
Hodnotenie kvality práce vybranej sejačky s neprerušovaným výsevom
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Lőkös
Možnosti pestovania energetických plodín vo vybranom regióne
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Luhan
Možnosti využitia geotermálnej energie v komunálnej sfére a v poľnohospodárstve
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Mácsiková
Zhutňovanie biomasy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Mäsiar
Nové technické riešenia využívané v konštrukcii obilných kombajnov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Mäsiar
Poľnohospodárska biomasa ako zdroj tepla i elektrickej energie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Mäsiar
Vybavenosť niektorých obilných kombajnov elektronickými kontrolnými zariadeniami
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Meluš
Hodnotenie prevádzky vybraných typov obilných kombajnov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Mészáros
Návrh úpravy sušičky zrnín na alternatívny zdroj energie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Mészáros
Technicko ekonomické hodnotenie vybranej bioplynovej stanice
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Máté Mészáros
Využitie odpadovej dendromasy v ovocných sadoch a vinohradoch
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Máté Mészáros
Využitie PCM materiálov na akumuláciu tepla
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Muka
Hodnotenie prevádzky obilných kombajnov na vybraných poľnohospodárskych podnikoch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Naď
Možnosti využitia biouhlia po splynovaní biomasy na energetické účely
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Naď
Zhutňovanie energetickej biomasy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Nagy
Energetické plodiny ako náhrada fosílnych palív
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Norbert Németh
Regulačné systémy pre kvalitné dávkovanie postreku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Nosian
Energetické využitie biomasy pomocou plazmového splyňovania
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Nuota
Zhutňovanie biomasy briketovaním
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Panák
Výskum vplyvu enzymatických prípravkov na množstvo a kvalitu bioplynu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Patai
Energetické využitie fytomasy a dendromasy vo vybranom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Patai
Poľnohospodárska biomasa ako zdroj tepla i elektrickej energie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. František Pénzeš
Trendy vývoja kombinovaných strojov na obrábanie pôdy a sejbu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: František Petro
Hodnotenie kvality práce strojov predsejbového obrábania pôdy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Pilka
Návrh elektrifikácie poľnohospodárskeho objektu s využitím obnoviteľných zdrojov energie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Pitka
Zhodnotenie kvality práce rezačky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Plevka
Hodnotenie využitia poľnohospodárskej pôdy na energetické účely
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Plevka
Možnosti získavania energie pomocou fotovoltaických článkov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ján Pozsonyi
Možnosti robotizácie v rastlinnej výrobe
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Renáč
Hodnotenie produkcie kalového plynu na vybranej čističke odpadových vôd
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Riška
Možnosti využitia poľnohospodárskej fytomasy vo vybranom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Rusinko
Trendy vývoja strojov na chemickú ochranu rastlín
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Sedláková
Využitie biomasy na výrobu tepla
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tibor Simon
Využitie techniky na vybranej malej farme
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Sokol
Poľnohospodárska biomasa ako zdroj tepla i elektrickej energie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Strausz
Výroba elektrickej energie z poľnohospodárskej biomasy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Studená
Efektívnosť výroby niektorých druhov biopalív z biomasy na energetické účely
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Studená
Právne aspekty výroby a využitia biomasy pre energetické účely
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Supuka
Spaľovanie vlhkej biomasy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Aurel Sztraka
Možnosti využitia nevyužívaných a úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióne
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matúš Šafár
Pestovanie energetických plodín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Margita Škarítková
Rýchlorastúce dreviny ako zdroj obnoviteľnej energie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Šrank
Energetická sebestačnosť poľnohospodárskeho podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Šranková
Kvalitatívne parametre peliet z rastlinnej biomasy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Šranková, PhD.
Fyzikálne vlastnosti peliet z rastlinnej biomasy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Šulaj
Návrh zmeny zdroja energie vybraného poľnohospodárskeho stroja
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Švec
Trendy vývoja strojov na ochranu rastlín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Tvrdoňová
Zmapovanie nevyužívaných a úhorom ležiacich pôd s návrhom ich možného využitia vo vybranom regióne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Vajzer
Vývojové trendy obilných kombajnov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zsolt Valasek
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti sejačiek vo vybraných poľnohospodárskych podnikoch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jozef Valovič
Možnosti využitia mobilných peletovacích zariadení v poľnohospodárstve
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Varga
Návrh kotla na spaľovanie biomasy
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Varga
Zhutňovanie biomasy peletovaním
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Varšava
Hodnotenie niektorých fyzikálno-mechanických vlastností peliet
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Vavrek
Možnosti zhutňovania biouhlia
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Vicena
Analýza nevyužívaných pôd s možnosťou ich následného využívania
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gábor Villant
Nové trendy pri zhutňovaní energetickej biomasy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Gábor Villant
Skvalitnenie práce neseného postrekovača
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Boris Vladovič
Trendy vývoja kombinovaných strojov na predsejbové obrábanie pôdy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Daniel Vnučko
Zber a úprava bioodpadu od obyvateľstva
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Závodský
Hodnotenie kvality práce vybraného stroja na ochranu rastlín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná