Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Identifikačné číslo: 1279
Univerzitný e-mail: juraj.maga [at] uniag.sk
 
docent - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     Výučba
     
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Abosi
Hodnotenie prevádzky niektorých typov obilných kombajnov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Abosi
Hodnotenie prevádzky obilných kombajnov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zoltán Abosi
Hodnotenie vplyvu kvality sejby na úrodu biomasy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dušan Antal
Zakladanie plantáže rýchlo rastúcich drevín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavel Babarík
Návrh konštrukcie sejačky s neprerušovaným výsevom
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Báleš
Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti niektorých typov obilných kombajnov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Martina Barteková
Efektívnosť produkcie elektrickej energie na poľnohospodárskej pôde.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matúš Bednárik
Zmapovanie nevyužívaných pôd s možnosťou ich využitia vo vybranom regióne
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Bella
Možnosti výroby bioplynu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Biernát
Niektoré aspekty využitia techniky na malej farme
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Biernát
Využitie techniky na vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Mária Budayová
Výskum uvoľňovania emisií oxidu uhličitého do atmosféry pri pestovaní energetických rastlín
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Csada
Prevádzka obilných kombajnov na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Csada
Využitie strojov vo vybranom podniku služieb
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ladislav Csefo
Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti obilných kombajnov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Czako
Vplyv niektorých parametrov sejby na úrodu biomasy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrián Danada
Poľnohospodárska biomasa ako zdroj tepla i elektrickej energie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrián Danada
Zhutňovanie biomasy
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Deák
Využitie obnoviteľných zdrojov energie pre potreby elektrifikácie vybraných poľnohospodárskych objektov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Dočkalik
Trendy vývoja strojov na zber odpadovej a zámerne pestovanej biomasy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Dominka
Odpadová fytomasa ako alternatívny zdroj energie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefan Dubovský
Pestovanie energetických plodín vo vybranom regióne
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Dužek
Možnosti akumulácie slnečnej energie pri vykurovaní budovy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Nikolas Fančovič
Využitie úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióne
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ronald Földesi
Úprava bioplynu na vybranej BPS
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ronald Földesi
Využitie odpadovej fytomasy na energetické účely vo vybranom regióne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Francisci
Možnosti pestovania energetických plodín vo vybranom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Frolo
Návrh zmeny zdroja energie sušičky zrnín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Frolo
Vplyv zhutnenia biomasy na jej fyzikálno-mechanické vlastnosti
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Frolo
Využitie drevného odpadu vo vybranom regióne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jaroslav Gašperák, PhD.
Analýza výroby peliet z biomasy
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Slavomír Glejdura
Hodnotenie kvality sejby vybratej kombinovanej sejačky
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Slavomír Glejdura
Využitie mobilnej techniky na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Lukáš Grác
Zhutňovanie biomasy a jej vplyv na kvalitu produktu.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Greguš
Možnosti využitia odpadovej drevnej biomasy na energetické účely vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Grznárová
Zhodnotenie výroby brikiet
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Halás
Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti obilných kombajnov na vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Slavomír Hlinka
Zhodnotenie využitia biopalív vo vybranom regióne
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Matej Holan
Možnosti využitia zhutneného biouhlia
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Matej Holan
Využitie odpadovej biomasy z ovocných sadov a vinohradov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Holík
Trendy vývoja strojov na predsejbové obrábanie pôdy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Ján Holý
Konštrukčný návrh zberacieho zariadenia rýchlorastúcich drevín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ján Holý
Možnosti zabezpečenia energetickej sebestačnosti poľnohospodárskeho podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ján Holý
Návrh zberacieho zariadenia rýchlorastúcich drevín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Stanislav Hradský
Vybavenosť strojov na chemickú ochranu rastlín elektronickými kontrolnými zariadeniami
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Jakub Hulanský
Efektívne získavanie energie pomocou fotovoltaických článkov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Matej Husárik
Možnosti využitia dendromasy na energetické účely vo vybranom regione
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavel Chlebo
Možnosti výroby bioplynu ako alternatívneho zdroja energie vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Chreno
Využitie techniky na malej farme
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Janček
Výroba kvapalných biopalív
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Attila Kádár
Hodnotenie kvality práce vybranej sejačky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Attila Kádár
Vybavenosť poľnohospodárskych podnikov sejačkami vo vybranom regióne
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Kinier
Rekonštrukcia vykurovacieho zdroja pre školu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Kiripolský
Návrh zmeny zdroja energie sušičky zrnín
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Kiripolský
Pestovanie energetických plodín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Martin Kiss
Možnosti zhutňovania biomasy mobilným peletovacím zariadením
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Kovács
Možnosti využitia biouhlia ako odpadu splynovania biomasy
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Kovács
Využitie biouhlia do pôdy pre pestovanie rastlín
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Kozaňák
Možnosti pestovania energetických plodín vo vybranom regióne
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Krivek
Návrh ústrojenstva pre zber rýchlorastúcich drevín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Križan, PhD.
Kvalita sejby a jej vplyv na úrodu biomasy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Ľuboš Kúdeľa
Odpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako OZE
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Kuriačka
Hodnotenie kvality práce vybranej sejačky
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Kuriačka
Využitie techniky na malom poľnohospodárskom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Lőkös
Hodnotenie kvality práce vybranej sejačky s neprerušovaným výsevom
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Lőkös
Možnosti pestovania energetických plodín vo vybranom regióne
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Luhan
Možnosti využitia geotermálnej energie v komunálnej sfére a v poľnohospodárstve
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Anna Mácsiková
Zhutňovanie biomasy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Mäsiar
Nové technické riešenia využívané v konštrukcii obilných kombajnov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Mäsiar
Poľnohospodárska biomasa ako zdroj tepla i elektrickej energie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Mäsiar
Vybavenosť niektorých obilných kombajnov elektronickými kontrolnými zariadeniami
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Meluš
Hodnotenie prevádzky vybraných typov obilných kombajnov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Mészáros
Návrh úpravy sušičky zrnín na alternatívny zdroj energie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jan Mészáros
Technicko ekonomické hodnotenie vybranej bioplynovej stanice
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Máté Mészáros
Využitie odpadovej dendromasy v ovocných sadoch a vinohradoch
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Máté Mészáros
Využitie PCM materiálov na akumuláciu tepla
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Muka
Hodnotenie prevádzky obilných kombajnov na vybraných poľnohospodárskych podnikoch
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Naď
Možnosti využitia biouhlia po splynovaní biomasy na energetické účely
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Naď
Zhutňovanie energetickej biomasy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Gabriel Nagy
Možnosti využitia robotov v poľnohospodárstve
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marián Nagy
Energetické plodiny ako náhrada fosílnych palív
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Norbert Németh
Regulačné systémy pre kvalitné dávkovanie postreku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Nosian, PhD.
Energetické využitie biomasy pomocou plazmového splyňovania
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Nuota
Zhutňovanie biomasy briketovaním
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Panák
Výskum vplyvu enzymatických prípravkov na množstvo a kvalitu bioplynu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Tomáš Paška
Využitie strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Patai
Energetické využitie fytomasy a dendromasy vo vybranom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Patai
Poľnohospodárska biomasa ako zdroj tepla i elektrickej energie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. František Pénzeš
Trendy vývoja kombinovaných strojov na obrábanie pôdy a sejbu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: František Petro
Hodnotenie kvality práce strojov predsejbového obrábania pôdy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Štefan Pilka
Návrh elektrifikácie poľnohospodárskeho objektu s využitím obnoviteľných zdrojov energie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Pitka
Zhodnotenie kvality práce rezačky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Plevka
Hodnotenie využitia poľnohospodárskej pôdy na energetické účely
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Plevka
Možnosti získavania energie pomocou fotovoltaických článkov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ján Pozsonyi
Možnosti robotizácie v rastlinnej výrobe
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Renáč
Hodnotenie produkcie kalového plynu na vybranej čističke odpadových vôd
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Marek Riška
Možnosti využitia poľnohospodárskej fytomasy vo vybranom regióne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Maroš Rusinko
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Maroš Rusinko
Trendy vývoja strojov na chemickú ochranu rastlín
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Sedláková
Využitie biomasy na výrobu tepla
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tibor Simon
Využitie techniky na vybranej malej farme
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Tibor Simon
Využitie techniky na vybranej malej farme
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Sokol
Poľnohospodárska biomasa ako zdroj tepla i elektrickej energie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marián Strausz
Výroba elektrickej energie z poľnohospodárskej biomasy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Studená
Efektívnosť výroby niektorých druhov biopalív z biomasy na energetické účely
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Studená
Právne aspekty výroby a využitia biomasy pre energetické účely
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Supuka
Spaľovanie vlhkej biomasy
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Aurel Sztraka
Možnosti využitia nevyužívaných a úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióne
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Matúš Šafár
Pestovanie energetických plodín
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Margita Škarítková
Rýchlorastúce dreviny ako zdroj obnoviteľnej energie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Šrank
Energetická sebestačnosť poľnohospodárskeho podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Šranková
Kvalitatívne parametre peliet z rastlinnej biomasy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Šranková, PhD.
Fyzikálne vlastnosti peliet z rastlinnej biomasy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Šulaj
Návrh zmeny zdroja energie vybraného poľnohospodárskeho stroja
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Švec
Trendy vývoja strojov na ochranu rastlín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Tvrdoňová
Zmapovanie nevyužívaných a úhorom ležiacich pôd s návrhom ich možného využitia vo vybranom regióne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Vajzer
Vývojové trendy obilných kombajnov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zsolt Valasek
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti sejačiek vo vybraných poľnohospodárskych podnikoch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jozef Valovič
Možnosti využitia mobilných peletovacích zariadení v poľnohospodárstve
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Benjamin Varga
Trendy vývoja obilných kombajnov
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Varga
Návrh kotla na spaľovanie biomasy
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Varga
Zhutňovanie biomasy peletovaním
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Varšava
Hodnotenie niektorých fyzikálno-mechanických vlastností peliet
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Vavrek
Možnosti zhutňovania biouhlia
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Vicena
Analýza nevyužívaných pôd s možnosťou ich následného využívania
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gábor Villant
Nové trendy pri zhutňovaní energetickej biomasy
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gábor Villant
Skvalitnenie práce neseného postrekovača
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Boris Vladovič
Trendy vývoja kombinovaných strojov na predsejbové obrábanie pôdy
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
129.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Vnučko
Zber a úprava bioodpadu od obyvateľstva
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Závodský
Hodnotenie kvality práce vybraného stroja na ochranu rastlín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná