Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Identifikačné číslo: 1279
Univerzitný e-mail: juraj.maga [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publikácie
     
     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMASIK, M. -- LIS, S. -- LAPCZYŃSKA - KORDON, B. -- MAGA, J. Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility. In Przeglad Elektrotechniczny. 95, 3 (2019), s. 87--90. ISSN 0033-2097.

Originálny názov:
Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility
Anglický názov:
Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility
Autor:
Marcin Tomasik (25%)
Stanislaw Lis (25%)
Boguslawa Lapczyńska - Kordon (25%)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (25%)
Pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Przeglad Elektrotechniczny
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 95
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2019
Od strany: 87
Do strany:
90
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: poľština
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: meranie teploty, elektromagnetizmus, indukcia (fyzika), elektrické merania, rezistencia, elektromagnetická indukcia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Przeglad Elektrotechniczny. Warszawa Wydawnictwo SIGMA-NOT: ISSN 0033-2097.

Originálny názov:
Przeglad Elektrotechniczny
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
0033-2097
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Warszawa Wydawnictwo SIGMA-NOT
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)