Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Identifikační číslo: 1280
Univerzitní e-mail: nozdrovicky [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovník - Technická fakulta (SPU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ladislav Baláži
Informačné a riadiace systémy využívané na strojoch pre chemickú ochranu rastlín
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Baláž
Hodnotenie uplatnenia inovácií informačných a riadiacich systémov v konštrukcii vybraného typu obilných kombajnov
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Baláž
Informačné a riadiace systémy využívané na obilných kombajnoch
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jozef Balla
Technicko-marketingová analýza trhu so zariadeniami pre vybavenie sladovní
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslava Ballová
Analýza trendov vo vývoji strojov pre sejbu hustosiatych obilnín
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Oliver Bartík
Význam a poslanie využívania techniky v systéme multifunkčného poľnohospodárstva
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marián Bartoš
Hodnotenie efektívnosti funkcie technického systému pre prípravu a využitie biomasy na energetické účely vo vybranom podniku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marián Bartoš
Úloha techniky v systéme multifunkčného poľnohospodárstva
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ladislav Borik
Analýza parametrov technických prostriedkov pre spracovanie slamy na energetické účely
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Borik
Technicko-marketingová analýza trhu v Slovenskej republike so zameraním na obilné kombajny
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Borošová
Analýza faktorov ovplyvňujúcich kvalitu výrobkov vo vybranom priemyselnom podniku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Sinaissire Péricles Phidias Boudarigui
Analýza využívania techniky v podmienkach poľnohospodárstva Beninskej republiky
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Brinda
Komplexné posúdenie účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Brinda
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre pôdoochranné obrábanie pôdy
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Marián Buc, PhD.
Hodnotenie environmentálnych účinkov techniky v systémoch obrábania pôdy
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Cúth
Využitie multikriteriálnej analýzy pre hodnotenie rozhadzovačov priemyselných hnojív
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Beáta Černá
Analýza marketingových nástrojov využívaných pri predaji poľnohospodárskej techniky vo vybranej firme
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Daniš
Hodnotenie vybavenosti vybraného podniku technickými zariadeniami pre spracovanie biomasy určenej na energetické účely
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Filip Daniš
Technické prostriedky pre spracovanie slamy na energetické účely
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Slavomíra Divinecová, PhD.
Hodnotenie technicko-ekonomických a environmentálnych účinkov využívania slamy na energetické účely
srpen 2013Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Dominka
Využitie technicko-marketingovej analýzy trhu so strojmi pre výrobu biopalív zo slamy
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. František Gajdoš
Posúdenie úrovne vybavenosti dopravnou technikou vo vybranom podniku
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Gálik
Hodnotenie technológie využívania slamy na energetické účely
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eduard Golian
Prístupy k analýze efektívnosti výrobného procesu pri výrobe tuhých biopalív
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Grello
Analýza využívania technických služieb vo vybranom podniku
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Gubová
Analýza podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku so zameraním na expozíciu hluku
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniela Gureňová
Analýza trendov vo vývoji strojov pre spracovanie pôdy
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Daniel Herda
Technicko-marketingová analýza trhu v Slovenskej republike so zameraním na obilné kombajny
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michal Holovič
Analýza možností využívania vybraného navigačného systému určeného pre poľnohospodársku techniku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ján Horňák
Analýza technického vybavenia pracoviska pre výrobu tuhých biopalív
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adrián Jančo
Posúdenie efektívnosti fungovania technického systému pre zber a dopravu biomasy na energetické účely vo vybranom podniku
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Juránková
Technicko - marketingová analýza využívania obilných kombajnov vo vybranom podniku
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Jurištová
Technicko - marketingová analýza trhu so strojmi na výrobu tuhých biopalív
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Regína Kántorová
Technicko-marketingová analýza trhu s ekologickými hydraulickými kvapalinami využívanými mobilnou poľnohospodárskou technikou
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrik Kemlage
Hodnotenie environmentálnych účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Patrik Kemlage
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre pôdoochranné technológie obrábania pôdy v podmienkach Slovenskej republiky
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Kiseľová
Implementácia integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v podmienkach vybraného priemyselného podniku
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dušan Kollár
Analýza využívania slamy na energetické účely vo vybranom podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dávid Kontár
Technicko - marketingová analýza trhu s technikou pre udržiavanie záhradnej zelene
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Filip Kopáč
Analýza vstupov informačných a riadiacich systémov do konštrukcie kolesových traktorov vyššej výkonovej triedy
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Kopál
Analýza priestorového usporiadania výrobných procesov vo vybranej strojárskej organizácii
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Kopál
Hodnotenie variantov priestorového usporiadania strojov a zariadení vo vybranom výrobnom podniku
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľubomír Košík
Technické a ekonomické účinky používania systému navádzania strojových súprav v poľných podmienkach
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Martin Kozák
Analýza uplatňovania informačných a riadiacich systémov na strojoch pre rastlinnú výrobu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Kozák
Analýza využívania marketingových nástrojov v systéme predaja súčiastok pre poľnohospodársku techniku a automobily vo vybranej obchodnej firme
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Koloman Krištof, PhD.
Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Krnáčová
Analýza fungovania systému riadenia kvality výrobkov vo vybranej organizácii
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Kudjak
Analýza environmentálnych účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie v pracovných operáciach rastlinnej výroby
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Kurča
Analýza trendov vo vývoji strojov pre hnojenie priemyselnými hnojivami a chemickú ochranu poľných plodín
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Kurča
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre aplikáciu priemyselných hnojív
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Liko
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róbert Makva
Návrh inovácie konštrukcie špeciálneho reťazového dopravníka
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavol Mechura
Analýza účinnosti využívania satelitnej navigácie strojových súprav pri práci v poľných podmienkach
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavol Mechura
Hodnotenie efektívnosti využívania satelitnej navigácie strojových súprav pri vybraných pracovných operáciách v rastlinnej výrobe
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Ladislav Molnár
Technicko-marketingová analýza využívania úžitkových vozidiel vo vybranom podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Mrvová
Analýza technológií vhodných pre zber biomasy poľných plodín pestovaných na energetické účely
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Nagy
Analýza trendov vo vývoji strojov pre sejbu kukurice
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Novotný
Analýza inovačných trendov v konštrukcii samohybných rezačiek pre zber krmovín
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Novotný
Hodnotenie efektívnosti využívania technických inovácií v konštrukcii vybraného typu samohybnej rezačky pre zber krmovín
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Július Oško
Posúdenie účinkov využívania strojov a technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania CO2 z pôdy do atmosféry
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Štefan Papp
Hodnotenie pripravenosti vybraného podniku na zavedenie štíhlej výroby
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Štefan Papp
Posúdenie možností zavedenia štíhlej výroby vo vybranej strojárskej organizácii
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Paulovics
Posúdenie možnosti výroby a spracovania biomasy na energetické účely vo vybranom regióne
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Attila Petrezsél
Analýza uplatňovania inovácií na traktoroch vyššej výkonovej triedy značky John Deere
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Attila Petrezsél
Analýza uplatňovania inovácií na traktoroch vyššej výkonovej triedy značky John Deere
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Attila Petrezsél
Hodnotenie využívania informačného a riadiaceho systému na vybranom traktore značky John Deere
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tatiana Saloňová
Analýza metód pre hodnotenie fyzikálnych vlastností pevných biopalív
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimíra Slížová
Analýza materiálových tokov vo vybranom výrobnom podniku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Tomáš Šima, PhD.
Výskum environmentálnych účinkov kvality práce rozhadzovačov priemyselných hnojív
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Andrej Škvarek
Analýza uplatňovania technických inovácií na strojoch pre aplikáciu priemyselných hnojív
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Štiglic
Uplatňovanie prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v priemyselnom podniku
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Matúš Tóth
Analýza faktorov ovplyvňujúcich technickú účinnosť procesu aplikácie priemyselných hnojív
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Tóth
Analýza praktického využívania informačného a riadiaceho systému na vybranom type kolesového traktora vyššej výkonovej triedy
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Tóth
Informačné a riadiace systémy využívané na kolesových traktoroch
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Tvrdoň
Posúdenie uplatňovania integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. František Urban
Analýza trendov vývoja konštrukcie rozhadzovačov priemyselných hnojív s ohľadom na kvalitu ich práce
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. František Urban
Využitie technicko-marketingovej analýzy pre hodnotenie trhu so strojmi pre aplikáciu priemyselných hnojív
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Urban
Hodnotenie uplatnenia inovácií v konštrukcii vybraného typu obilných kombajnov
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Ursíny
Analýza praktickej implementácie systému manažérstva kvality výrobného procesu vo vybranej organizácii
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Verešová
Technicko-ekonomické aspekty výroby peliet z biomasy vo vybranom podniku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Veselý
Technicko-marketingová analýza trhu s dopravnou technikou pre odpadové hospodárstvo
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimír Vojtka
Spôsoby lisovania a dopravy slamy vo vybranom podniku
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
květen 2016Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována