Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Identifikačné číslo: 1280
Univerzitný e-mail: nozdrovicky [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Technická fakulta (SPU)

     Výučba     Projekty     
     
     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Baláži
Informačné a riadiace systémy využívané na strojoch pre chemickú ochranu rastlín
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Baláž
Hodnotenie uplatnenia inovácií informačných a riadiacich systémov v konštrukcii vybraného typu obilných kombajnov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Baláž
Informačné a riadiace systémy využívané na obilných kombajnoch
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Ballová
Analýza trendov vo vývoji strojov pre sejbu hustosiatych obilnín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Oliver Bartík
Význam a poslanie využívania techniky v systéme multifunkčného poľnohospodárstva
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Bartoš
Hodnotenie efektívnosti funkcie technického systému pre prípravu a využitie biomasy na energetické účely vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Bartoš
Úloha techniky v systéme multifunkčného poľnohospodárstva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Borik
Analýza parametrov technických prostriedkov pre spracovanie slamy na energetické účely
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Borik
Technicko-marketingová analýza trhu v Slovenskej republike so zameraním na obilné kombajny
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Borošová
Analýza faktorov ovplyvňujúcich kvalitu výrobkov vo vybranom priemyselnom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Sinaissire Péricles Phidias Boudarigui
Analýza využívania techniky v podmienkach poľnohospodárstva Beninskej republiky
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Brinda
Komplexné posúdenie účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Brinda
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre pôdoochranné obrábanie pôdy
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marián Buc, PhD.
Hodnotenie environmentálnych účinkov techniky v systémoch obrábania pôdy
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Cúth
Využitie multikriteriálnej analýzy pre hodnotenie rozhadzovačov priemyselných hnojív
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Černá
Analýza marketingových nástrojov využívaných pri predaji poľnohospodárskej techniky vo vybranej firme
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Daniš
Hodnotenie vybavenosti vybraného podniku technickými zariadeniami pre spracovanie biomasy určenej na energetické účely
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Daniš
Technické prostriedky pre spracovanie slamy na energetické účely
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Slavomíra Divinecová, PhD.
Hodnotenie technicko-ekonomických a environmentálnych účinkov využívania slamy na energetické účely
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Dominka
Využitie technicko-marketingovej analýzy trhu so strojmi pre výrobu biopalív zo slamy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Gajdoš
Posúdenie úrovne vybavenosti dopravnou technikou vo vybranom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Gálik
Hodnotenie technológie využívania slamy na energetické účely
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Eduard Golian
Prístupy k analýze efektívnosti výrobného procesu pri výrobe tuhých biopalív
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Grello
Analýza využívania technických služieb vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Gubová
Analýza podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku so zameraním na expozíciu hluku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Daniela Gureňová
Analýza trendov vo vývoji strojov pre spracovanie pôdy
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Daniel Herda
Technicko-marketingová analýza trhu v Slovenskej republike so zameraním na obilné kombajny
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Holovič
Analýza možností využívania vybraného navigačného systému určeného pre poľnohospodársku techniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Horňák
Analýza technického vybavenia pracoviska pre výrobu tuhých biopalív
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adrián Jančo
Posúdenie efektívnosti fungovania technického systému pre zber a dopravu biomasy na energetické účely vo vybranom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Juránková
Technicko - marketingová analýza využívania obilných kombajnov vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Jurištová
Technicko - marketingová analýza trhu so strojmi na výrobu tuhých biopalív
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Regína Kántorová
Technicko-marketingová analýza trhu s ekologickými hydraulickými kvapalinami využívanými mobilnou poľnohospodárskou technikou
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Kemlage
Hodnotenie environmentálnych účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Kemlage
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre pôdoochranné technológie obrábania pôdy v podmienkach Slovenskej republiky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Kiseľová
Implementácia integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v podmienkach vybraného priemyselného podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Kollár
Analýza využívania slamy na energetické účely vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Kontár
Technicko - marketingová analýza trhu s technikou pre udržiavanie záhradnej zelene
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Kopáč
Analýza vstupov informačných a riadiacich systémov do konštrukcie kolesových traktorov vyššej výkonovej triedy
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Kopál
Analýza priestorového usporiadania výrobných procesov vo vybranej strojárskej organizácii
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kopál
Hodnotenie variantov priestorového usporiadania strojov a zariadení vo vybranom výrobnom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Košík
Technické a ekonomické účinky používania systému navádzania strojových súprav v poľných podmienkach
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Martin Kozák
Analýza uplatňovania informačných a riadiacich systémov na strojoch pre rastlinnú výrobu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kozák
Analýza využívania marketingových nástrojov v systéme predaja súčiastok pre poľnohospodársku techniku a automobily vo vybranej obchodnej firme
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Koloman Krištof, PhD.
Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Krnáčová
Analýza fungovania systému riadenia kvality výrobkov vo vybranej organizácii
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Kudjak
Analýza environmentálnych účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie v pracovných operáciach rastlinnej výroby
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Kurča
Analýza trendov vo vývoji strojov pre hnojenie priemyselnými hnojivami a chemickú ochranu poľných plodín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kurča
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre aplikáciu priemyselných hnojív
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Liko
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Makva
Návrh inovácie konštrukcie špeciálneho reťazového dopravníka
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Mechura
Analýza účinnosti využívania satelitnej navigácie strojových súprav pri práci v poľných podmienkach
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Mechura
Hodnotenie efektívnosti využívania satelitnej navigácie strojových súprav pri vybraných pracovných operáciách v rastlinnej výrobe
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ladislav Molnár
Technicko-marketingová analýza využívania úžitkových vozidiel vo vybranom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jana Mrvová
Analýza technológií vhodných pre zber biomasy poľných plodín pestovaných na energetické účely
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Nagy
Analýza trendov vo vývoji strojov pre sejbu kukurice
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Novotný
Analýza inovačných trendov v konštrukcii samohybných rezačiek pre zber krmovín
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Novotný
Hodnotenie efektívnosti využívania technických inovácií v konštrukcii vybraného typu samohybnej rezačky pre zber krmovín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Július Oško
Posúdenie účinkov využívania strojov a technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania CO2 z pôdy do atmosféry
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Paulovics
Posúdenie možnosti výroby a spracovania biomasy na energetické účely vo vybranom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Attila Petrezsél
Analýza uplatňovania inovácií na traktoroch vyššej výkonovej triedy značky John Deere
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Attila Petrezsél
Analýza uplatňovania inovácií na traktoroch vyššej výkonovej triedy značky John Deere
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Attila Petrezsél
Hodnotenie využívania informačného a riadiaceho systému na vybranom traktore značky John Deere
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Saloňová
Analýza metód pre hodnotenie fyzikálnych vlastností pevných biopalív
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladimíra Slížová
Analýza materiálových tokov vo vybranom výrobnom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Šima, PhD.
Výskum environmentálnych účinkov kvality práce rozhadzovačov priemyselných hnojív
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Andrej Škvarek
Analýza uplatňovania technických inovácií na strojoch pre aplikáciu priemyselných hnojív
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Štiglic
Uplatňovanie prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v priemyselnom podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Matúš Tóth
Analýza faktorov ovplyvňujúcich technickú účinnosť procesu aplikácie priemyselných hnojív
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Tóth
Analýza praktického využívania informačného a riadiaceho systému na vybranom type kolesového traktora vyššej výkonovej triedy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Tóth
Informačné a riadiace systémy využívané na kolesových traktoroch
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Tvrdoň
Posúdenie uplatňovania integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Urban
Analýza trendov vývoja konštrukcie rozhadzovačov priemyselných hnojív s ohľadom na kvalitu ich práce
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Urban
Využitie technicko-marketingovej analýzy pre hodnotenie trhu so strojmi pre aplikáciu priemyselných hnojív
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Urban
Hodnotenie uplatnenia inovácií v konštrukcii vybraného typu obilných kombajnov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Ursíny
Analýza praktickej implementácie systému manažérstva kvality výrobného procesu vo vybranej organizácii
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Verešová
Technicko-ekonomické aspekty výroby peliet z biomasy vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Veselý
Technicko-marketingová analýza trhu s dopravnou technikou pre odpadové hospodárstvo
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Vojtka
Spôsoby lisovania a dopravy slamy vo vybranom podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná