Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Identifikačné číslo: 1280
Univerzitný e-mail: nozdrovicky [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Technická fakulta (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Baláži
Informačné a riadiace systémy využívané na strojoch pre chemickú ochranu rastlín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Baláž
Hodnotenie uplatnenia inovácií informačných a riadiacich systémov v konštrukcii vybraného typu obilných kombajnov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Baláž
Informačné a riadiace systémy využívané na obilných kombajnoch
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Balla
Technicko-marketingová analýza trhu so zariadeniami pre vybavenie sladovní
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Ballová
Analýza trendov vo vývoji strojov pre sejbu hustosiatych obilnín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Oliver Bartík
Význam a poslanie využívania techniky v systéme multifunkčného poľnohospodárstva
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Bartoš
Hodnotenie efektívnosti funkcie technického systému pre prípravu a využitie biomasy na energetické účely vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Bartoš
Úloha techniky v systéme multifunkčného poľnohospodárstva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Borik
Analýza parametrov technických prostriedkov pre spracovanie slamy na energetické účely
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Borik
Technicko-marketingová analýza trhu v Slovenskej republike so zameraním na obilné kombajny
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Borošová
Analýza faktorov ovplyvňujúcich kvalitu výrobkov vo vybranom priemyselnom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sinaissire Péricles Phidias Boudarigui
Analýza využívania techniky v podmienkach poľnohospodárstva Beninskej republiky
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Brinda
Komplexné posúdenie účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Brinda
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre pôdoochranné obrábanie pôdy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marián Buc, PhD.
Hodnotenie environmentálnych účinkov techniky v systémoch obrábania pôdy
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Cúth
Využitie multikriteriálnej analýzy pre hodnotenie rozhadzovačov priemyselných hnojív
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beáta Černá
Analýza marketingových nástrojov využívaných pri predaji poľnohospodárskej techniky vo vybranej firme
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Daniš
Hodnotenie vybavenosti vybraného podniku technickými zariadeniami pre spracovanie biomasy určenej na energetické účely
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Daniš
Technické prostriedky pre spracovanie slamy na energetické účely
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Slavomíra Divinecová, PhD.
Hodnotenie technicko-ekonomických a environmentálnych účinkov využívania slamy na energetické účely
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Dominka
Využitie technicko-marketingovej analýzy trhu so strojmi pre výrobu biopalív zo slamy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Gajdoš
Posúdenie úrovne vybavenosti dopravnou technikou vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Gálik
Hodnotenie technológie využívania slamy na energetické účely
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eduard Golian
Prístupy k analýze efektívnosti výrobného procesu pri výrobe tuhých biopalív
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Grello
Analýza využívania technických služieb vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Gubová
Analýza podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku so zameraním na expozíciu hluku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Gureňová
Analýza trendov vo vývoji strojov pre spracovanie pôdy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Herda
Technicko-marketingová analýza trhu v Slovenskej republike so zameraním na obilné kombajny
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Holovič
Analýza možností využívania vybraného navigačného systému určeného pre poľnohospodársku techniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Horňák
Analýza technického vybavenia pracoviska pre výrobu tuhých biopalív
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Jančo
Posúdenie efektívnosti fungovania technického systému pre zber a dopravu biomasy na energetické účely vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Juránková
Technicko - marketingová analýza využívania obilných kombajnov vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Jurištová
Technicko - marketingová analýza trhu so strojmi na výrobu tuhých biopalív
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Regína Kántorová
Technicko-marketingová analýza trhu s ekologickými hydraulickými kvapalinami využívanými mobilnou poľnohospodárskou technikou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Kemlage
Hodnotenie environmentálnych účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Kemlage
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre pôdoochranné technológie obrábania pôdy v podmienkach Slovenskej republiky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kiseľová
Implementácia integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v podmienkach vybraného priemyselného podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Kollár
Analýza využívania slamy na energetické účely vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Kontár
Technicko - marketingová analýza trhu s technikou pre udržiavanie záhradnej zelene
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Kopáč
Analýza vstupov informačných a riadiacich systémov do konštrukcie kolesových traktorov vyššej výkonovej triedy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kopál
Analýza priestorového usporiadania výrobných procesov vo vybranej strojárskej organizácii
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kopál
Hodnotenie variantov priestorového usporiadania strojov a zariadení vo vybranom výrobnom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Košík
Technické a ekonomické účinky používania systému navádzania strojových súprav v poľných podmienkach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Martin Kozák
Analýza uplatňovania informačných a riadiacich systémov na strojoch pre rastlinnú výrobu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kozák
Analýza využívania marketingových nástrojov v systéme predaja súčiastok pre poľnohospodársku techniku a automobily vo vybranej obchodnej firme
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Koloman Krištof, PhD.
Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Krnáčová
Analýza fungovania systému riadenia kvality výrobkov vo vybranej organizácii
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Kudjak
Analýza environmentálnych účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie v pracovných operáciach rastlinnej výroby
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Kurča
Analýza trendov vo vývoji strojov pre hnojenie priemyselnými hnojivami a chemickú ochranu poľných plodín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kurča
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre aplikáciu priemyselných hnojív
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Liko
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Makva
Návrh inovácie konštrukcie špeciálneho reťazového dopravníka
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Mechura
Analýza účinnosti využívania satelitnej navigácie strojových súprav pri práci v poľných podmienkach
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Mechura
Hodnotenie efektívnosti využívania satelitnej navigácie strojových súprav pri vybraných pracovných operáciách v rastlinnej výrobe
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ladislav Molnár
Technicko-marketingová analýza využívania úžitkových vozidiel vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Mrvová
Analýza technológií vhodných pre zber biomasy poľných plodín pestovaných na energetické účely
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Nagy
Analýza trendov vo vývoji strojov pre sejbu kukurice
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Novotný
Analýza inovačných trendov v konštrukcii samohybných rezačiek pre zber krmovín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Novotný
Hodnotenie efektívnosti využívania technických inovácií v konštrukcii vybraného typu samohybnej rezačky pre zber krmovín
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Július Oško
Posúdenie účinkov využívania strojov a technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania CO2 z pôdy do atmosféry
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Štefan Papp
Hodnotenie pripravenosti vybraného podniku na zavedenie štíhlej výroby
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Štefan Papp
Posúdenie možností zavedenia štíhlej výroby vo vybranej strojárskej organizácii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Paulovics
Posúdenie možnosti výroby a spracovania biomasy na energetické účely vo vybranom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Attila Petrezsél
Analýza uplatňovania inovácií na traktoroch vyššej výkonovej triedy značky John Deere
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Attila Petrezsél
Analýza uplatňovania inovácií na traktoroch vyššej výkonovej triedy značky John Deere
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Attila Petrezsél
Hodnotenie využívania informačného a riadiaceho systému na vybranom traktore značky John Deere
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Saloňová
Analýza metód pre hodnotenie fyzikálnych vlastností pevných biopalív
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimíra Slížová
Analýza materiálových tokov vo vybranom výrobnom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Šima, PhD.
Výskum environmentálnych účinkov kvality práce rozhadzovačov priemyselných hnojív
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Škvarek
Analýza uplatňovania technických inovácií na strojoch pre aplikáciu priemyselných hnojív
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Štiglic
Uplatňovanie prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v priemyselnom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matúš Tóth
Analýza faktorov ovplyvňujúcich technickú účinnosť procesu aplikácie priemyselných hnojív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Tóth
Analýza praktického využívania informačného a riadiaceho systému na vybranom type kolesového traktora vyššej výkonovej triedy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Tóth
Informačné a riadiace systémy využívané na kolesových traktoroch
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Tvrdoň
Posúdenie uplatňovania integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Urban
Analýza trendov vývoja konštrukcie rozhadzovačov priemyselných hnojív s ohľadom na kvalitu ich práce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Urban
Využitie technicko-marketingovej analýzy pre hodnotenie trhu so strojmi pre aplikáciu priemyselných hnojív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Urban
Hodnotenie uplatnenia inovácií v konštrukcii vybraného typu obilných kombajnov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Ursíny
Analýza praktickej implementácie systému manažérstva kvality výrobného procesu vo vybranej organizácii
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Verešová
Technicko-ekonomické aspekty výroby peliet z biomasy vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Veselý
Technicko-marketingová analýza trhu s dopravnou technikou pre odpadové hospodárstvo
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Vojtka
Spôsoby lisovania a dopravy slamy vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná