Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Identifikační číslo: 1280
Univerzitní e-mail: nozdrovicky [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovník - Technická fakulta (SPU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Posúdenie účinkov využívania strojov a technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania CO2 z pôdy do atmosféry
Autor: Ing. Július Oško
Pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Posúdenie účinkov využívania strojov a technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania CO2 z pôdy do atmosféry
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je zameranie sa na účinky technológií a techniky pre obrábanie pôdy s ohľadom na intenzitu uvoľňovania emisií CO2 z pôdy do atmosféry. Pôda je multifunkčný prírodný útvar s významnými ekologickými funkciami. Je dôležitým prostredím pre život človeka a organizmov. Obrábanie pôdy je základným prvkom v pestovateľských sústavách a významne sa podieľa na produkcii organickej hmoty pestovaných plodín a kultúr. Technológie spracovania pôdy a technika použitá pri ich zabezpečovaní sú významným zdrojom emisií CO2. Tým dochádza k zvyšovaniu nebezpečenstva skleníkového efektu, preto je dôležité minimalizovať únik CO2 z pôdy do atmosféry. Únik CO2 z pôdy do atmosféry ovplyvňuje použitá technológia obrábania pôdy.
Klíčová slova:obrábanie pôdy, emisie CO2, organická hmota

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně