Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výuka          
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práce
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Ladislav Balla
Monitoring a telematika v poľnohospodárskych strojoch
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Marek Barát, PhD.
Vplyv poľnohospodárskej techniky na utláčanie pôdy
září 2019
Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Barát, PhD.
Zhodnotenie presnosti dodržiavania smeru jazdy vybraného navigačného systému
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Monika Bedyová
Ergonomické zhodnotenie pracovného priestoru vo vybranej linke v konkrétnom podniku
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Benc
Ergonomické hodnotenie vybraných pracovných činností v spoločnosti Gisecke&Devrient
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Jakub Breznen
Technologické riešenie spracovania biomasy pri rekultivácii
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Jakub Breznen
Technologické riešenie spracovania biomasy pri rekultivácii
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Alžbeta Cagáňová
Vplyv exploatačných parametrov techniky na efektívnosť poľnej výroby
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Kamil Cimbala
Stroje a zariadenia na manipuláciu s rastlinnými materiálmi
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Benjamín Császta
Utláčane pôdy poľnohospodárskou technikou a jeho vplyv na vývoj rastlín
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Benjamín Császta
Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické parametre poľných prác
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Peter Čuchta
Monitorovanie pohybu poľnohospodárskej techniky
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Peter Dančanin
Organizácia pohybu strojov po poli v rastlinnej výrobe
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Dančanin
Vplyv utlačenia pôdy na infiltráciu vody do pôdy
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Dávid Gazda
Mobilné manipulačné zariadenia v poľnohospodárstve
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Mgr. Milan Gombík
Monitorovanie pohybu strojov na báze GPS a jeho vplyv na riadenie výrobného procesu v poľnohospodárstve
září 2020
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dominika Hanusová
Vplyv poľnohospodárskej techniky na kvalitu povrchu pôdy pri predsejbovej príprave
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Rudolf Havran
Technicko-ekonomická analýza zberu a pozberového spracovania tekvice olejnatej bezšupkovej
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Rudolf Havran
Zber a pozberové spracovanie tekvice olejnatej bezšupkovej
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martin Homola
Využitie informácií o stave výrobného prostredia na riadenie a organizáciu pracovných zásahov
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Chrenko
Ergonomické zhodnotenie zaťaženia pracovníkov vo výrobnej prevádzke
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michal Chrenko
Manažérske systémy riadenia poľnohospodárskej techniky
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Martin Ingeli, PhD.
Parametre variability pôdy a porastu využiteľné na priestorovo diferencované zásahy
srpen 2014
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce je odevzdána
BP
Autor: Matej Janák
Využitie leteckej techniky v poľnohospodárstve a lesníctve
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Matej Janák
Využitie leteckej techniky v poľnohospodárstve a lesníctve
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Ing. Silvia Kohútová
Technicko-ekonomická efektívnosť výroby poľných plodín na vybranom poľnohospodárskom podniku
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Silvia Kohútová
Technicko-ekonomická efektívnosť výroby poľných plodín na vybranom poľnohospodárskom podniku
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Martin Kopec
Geografická poloha v teréne a jej využitie v poľnohospodárskej praxi
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Kovačik
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín traktorov
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Michaela Krajčíková
Hodnotenie zaťaženia pracovníkov vo výrobe z pohľadu ergonómie
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ján Kubica
Analýza pohybu strojov po poli
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marcel Kúdela
Technicko-ekonomické zhodnotenie prevádzky obilného kombajna
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Filip Kupec
Použitie metód rozmiestňovania strojov v projektovaní výroby
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce je odevzdána
BPAutor: Miroslav Kuvik
Možnosti využitia bezpilotných prostriedkov v rastlinnej výrobe
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je rozpracovánaBP
Autor: Martin Kýška
Využitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrik Laca
Posúdenie projektu pracoviska v konkrétnych výrobných podmienkach
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrik Laca
Priestorové rozmiestenie strojov vo výrobnom procese
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jaroslav Lukáč
Návrh zavedenia systému riadeného pohybu strojov na vybranom podniku
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Tomáš Majtán
Navádzanie poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Patrik Malý
Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta
srpen 2011
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Pavol Manduch
Monitorovanie pohybu traktora v pracovných postupoch RV
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Marián Mäsiar
Vplyv prvkov IKT na efektívnosť práce poľnohospodárskej techniky
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Tomáš Mihaľ
Vplyv výšky vstupov na efektívnosť technologických postupov rastlinnej výroby
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Miko
Zhodnotenie možnosti využitia traktorov s výkonom motora do 50 - 80 kW v pracovných postupoch RV
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michal Mikuláš
Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Michal Mikuláš
Ergonomické zhodnotenie osvetlenia pracovného priestoru vybraných mobilných strojov v poľnohospodárstve
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Eugen Mizerák
Monitorovanie pohybu strojov na báze GPS a jeho vplyv na riadenie výrobného procesu
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Jozef Močáry
Pohyb strojových súprav po poli a jeho vplyv na efektívnosť výroby
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Jozef Močáry
Zisťovanie parametrov výkonnosti súprav v rastlinnej výrobe pomocou IKT
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Mojžiš
Systémy dodržiavania konštrukčného záberu strojov v RV a možnosti ich kontroly
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Mojžiš
Vplyv prejazdov strojov na utlačenie pôdy
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Peter Moťovský
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín obilných kombajnov
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Július Oško
Analýza rozmerových charakteristík traktorov a strojových súprav pre použitie v systéme riadeného pohybu strojov po poli
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce je odevzdána
BPAutor: Veronika Petrisková
Vplyv klimatických zmien na sucho a jeho dopady na poľnohospodársku výrobu
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Radka Polláková
Kvalitatívne parametre kabín mobilných strojov z hľadiska zorného poľa vodiča
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Marián Potocký
Analýza dodržiavania smeru pohybu stroja v teréne
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roman Pročka
Analýza rozmerových charakteristík traktorov John Deere pre použitie v systéme riadeného pohybu strojov po poli
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Peter Přibyl
Použitie mobilnej techniky v systéme riadeného pohybu strojov v RV
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Andrea Sláviková
Možnosti a význam variabilného hnojenia rastlín
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrea Sláviková
Vplyv utlačenia pôdy na poľnú vzchádzavosť a stav porastu
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Jozef Slivka
Hodnotenie strojov na predsejbovú prípravu pôdy z hľadiska vyrovnanosti povrchu
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Andrej Szabó
Ergonomické riešenie informačných a ovládacích prvkov traktorov
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Norbert Szűcs
Hodnotenie priestorového riešenia ovládacích prvkov a zobrazovačov v kabínach poľnohospodárskych strojov
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Matej Šiklóši
Ergonomické požiadavky na obsluhu mobilnej techniky
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Matej Šiklóši
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín mobilných pracovných strojov
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Ivan Šilhavík
Použitie metód analýzy obrazu vo výrobe
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Filip Šima
Technológie prvotného spracovania fyto a dendromasy
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Martin Šiška
Zhodnotenie presnosti systému na riadený pohyb strojov v RV
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Mária Štofiková
Možnosti variabilného hojenia rastlín dusíkom
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Michal Tuhoba
Zhodnotenie vybraného zariadenia na riadenie smeru jazdy
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
71.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Radovan Urban
Vývoj a perspektíva mechanizácie prác pri pestovaní priadnych rastlíne
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Igor Valent
Zhodnotenie dopravných systémov v rastlinnej výrobe
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Tomáš Valent
Vyhodnocovanie údajov o pohybe strojov z monitorovacieho systému GPS Agro
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Varga
Efektívnosť využitia strojov na spracovanie pôdy s energetickým prostriedkom s výkonom nad 400 kW
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Varga
Zhodnotenie strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 m
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
76.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Michal Vašek, PhD.
Pracovný záber poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť pracovných operácií
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Adam Žákovič
Ergonomické požiadavky na rozmiestnenie strojov využiteľné v projektovaní výrobných systémov
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
78.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adam Žákovič
Zhodnotenie priestorovej štruktúry výroby z hľadiska ergonómie
březen 2014
Zobrazení závěrečné práce
79.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Tomáš Žinčák
Použitie metód analýzy obrazu v rastlinnej výrobe
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována