Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identification number: 1282
University e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Machines and Production Biosystems (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ladislav Balla
Monitoring a telematika v poľnohospodárskych strojoch
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Barát, PhD.
Vplyv poľnohospodárskej techniky na utláčanie pôdy
September 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Barát, PhD.
Zhodnotenie presnosti dodržiavania smeru jazdy vybraného navigačného systému
May 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Bedyová
Ergonomické zhodnotenie pracovného priestoru vo vybranej linke v konkrétnom podniku
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Benc
Ergonomické hodnotenie vybraných pracovných činností v spoločnosti Gisecke&Devrient
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Breznen
Technologické riešenie spracovania biomasy pri rekultivácii
April 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Breznen
Technologické riešenie spracovania biomasy pri rekultivácii
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Alžbeta Cagáňová
Vplyv exploatačných parametrov techniky na efektívnosť poľnej výroby
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kamil Cimbala
Stroje a zariadenia na manipuláciu s rastlinnými materiálmi
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Benjamín Császta
Utláčane pôdy poľnohospodárskou technikou a jeho vplyv na vývoj rastlín
April 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Benjamín Császta
Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické parametre poľných prác
April 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Čuchta
Monitorovanie pohybu poľnohospodárskej techniky
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Dančanin
Organizácia pohybu strojov po poli v rastlinnej výrobe
April 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dančanin
Vplyv utlačenia pôdy na infiltráciu vody do pôdy
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dávid Gazda
Mobilné manipulačné zariadenia v poľnohospodárstve
April 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Milan Gombík
Monitorovanie pohybu strojov na báze GPS a jeho vplyv na riadenie výrobného procesu v poľnohospodárstve
September 2020Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Hanusová
Vplyv poľnohospodárskej techniky na kvalitu povrchu pôdy pri predsejbovej príprave
April 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Havran
Technicko-ekonomická analýza zberu a pozberového spracovania tekvice olejnatej bezšupkovej
April 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rudolf Havran
Zber a pozberové spracovanie tekvice olejnatej bezšupkovej
April 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Homola
Využitie informácií o stave výrobného prostredia na riadenie a organizáciu pracovných zásahov
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Chrenko
Ergonomické zhodnotenie zaťaženia pracovníkov vo výrobnej prevádzke
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Chrenko
Manažérske systémy riadenia poľnohospodárskej techniky
April 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Ingeli, PhD.
Parametre variability pôdy a porastu využiteľné na priestorovo diferencované zásahy
August 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Matej Janák
Využitie leteckej techniky v poľnohospodárstve a lesníctve
April 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matej Janák
Využitie leteckej techniky v poľnohospodárstve a lesníctve
April 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Silvia Kohútová
Technicko-ekonomická efektívnosť výroby poľných plodín na vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Kohútová
Technicko-ekonomická efektívnosť výroby poľných plodín na vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Kopec
Geografická poloha v teréne a jej využitie v poľnohospodárskej praxi
May 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kovačik
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín traktorov
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michaela Krajčíková
Hodnotenie zaťaženia pracovníkov vo výrobe z pohľadu ergonómie
April 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kubica
Analýza pohybu strojov po poli
April 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Kúdela
Technicko-ekonomické zhodnotenie prevádzky obilného kombajna
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Filip Kupec
Použitie metód rozmiestňovania strojov v projektovaní výroby
April 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miroslav Kuvik
Možnosti využitia bezpilotných prostriedkov v rastlinnej výrobe
April 2020Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Laca
Posúdenie projektu pracoviska v konkrétnych výrobných podmienkach
May 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Laca
Priestorové rozmiestenie strojov vo výrobnom procese
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jaroslav Lukáč
Návrh zavedenia systému riadeného pohybu strojov na vybranom podniku
April 2020Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Majtán
Navádzanie poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
April 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrik Malý
Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta
August 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Manduch
Monitorovanie pohybu traktora v pracovných postupoch RV
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Mäsiar
Vplyv prvkov IKT na efektívnosť práce poľnohospodárskej techniky
May 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Mihaľ
Vplyv výšky vstupov na efektívnosť technologických postupov rastlinnej výroby
May 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Miko
Zhodnotenie možnosti využitia traktorov s výkonom motora do 50 - 80 kW v pracovných postupoch RV
May 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Mikuláš
Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja
April 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Mikuláš
Ergonomické zhodnotenie osvetlenia pracovného priestoru vybraných mobilných strojov v poľnohospodárstve
May 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eugen Mizerák
Monitorovanie pohybu strojov na báze GPS a jeho vplyv na riadenie výrobného procesu
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Močáry
Pohyb strojových súprav po poli a jeho vplyv na efektívnosť výroby
April 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Močáry
Zisťovanie parametrov výkonnosti súprav v rastlinnej výrobe pomocou IKT
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Mojžiš
Systémy dodržiavania konštrukčného záberu strojov v RV a možnosti ich kontroly
April 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Mojžiš
Vplyv prejazdov strojov na utlačenie pôdy
April 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Moťovský
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín obilných kombajnov
May 2013Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Július Oško
Analýza rozmerových charakteristík traktorov a strojových súprav pre použitie v systéme riadeného pohybu strojov po poli
May 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Veronika Petrisková
Vplyv klimatických zmien na sucho a jeho dopady na poľnohospodársku výrobu
April 2020Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Polláková
Kvalitatívne parametre kabín mobilných strojov z hľadiska zorného poľa vodiča
April 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Potocký
Analýza dodržiavania smeru pohybu stroja v teréne
April 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Pročka
Analýza rozmerových charakteristík traktorov John Deere pre použitie v systéme riadeného pohybu strojov po poli
May 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Přibyl
Použitie mobilnej techniky v systéme riadeného pohybu strojov v RV
April 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Sláviková
Možnosti a význam variabilného hnojenia rastlín
April 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Sláviková
Vplyv utlačenia pôdy na poľnú vzchádzavosť a stav porastu
May 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jozef Slivka
Hodnotenie strojov na predsejbovú prípravu pôdy z hľadiska vyrovnanosti povrchu
April 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Szabó
Ergonomické riešenie informačných a ovládacích prvkov traktorov
May 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Szűcs
Hodnotenie priestorového riešenia ovládacích prvkov a zobrazovačov v kabínach poľnohospodárskych strojov
April 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Šiklóši
Ergonomické požiadavky na obsluhu mobilnej techniky
April 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Šiklóši
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín mobilných pracovných strojov
May 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ivan Šilhavík
Použitie metód analýzy obrazu vo výrobe
April 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Filip Šima
Technológie prvotného spracovania fyto a dendromasy
April 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Šiška
Zhodnotenie presnosti systému na riadený pohyb strojov v RV
May 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mária Štofiková
Možnosti variabilného hojenia rastlín dusíkom
May 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Tuhoba
Zhodnotenie vybraného zariadenia na riadenie smeru jazdy
May 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Radovan Urban
Vývoj a perspektíva mechanizácie prác pri pestovaní priadnych rastlíne
April 2018Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Valent
Zhodnotenie dopravných systémov v rastlinnej výrobe
April 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Valent
Vyhodnocovanie údajov o pohybe strojov z monitorovacieho systému GPS Agro
April 2016Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Varga
Efektívnosť využitia strojov na spracovanie pôdy s energetickým prostriedkom s výkonom nad 400 kW
May 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Varga
Zhodnotenie strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 m
April 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Vašek, PhD.
Pracovný záber poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť pracovných operácií
May 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Žákovič
Ergonomické požiadavky na rozmiestnenie strojov využiteľné v projektovaní výrobných systémov
May 2012Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Žákovič
Zhodnotenie priestorovej štruktúry výroby z hľadiska ergonómie
March 2014Displaying the final thesis
78.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Žinčák
Použitie metód analýzy obrazu v rastlinnej výrobe
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress