Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     
Výučba
     
     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ladislav Balla
Monitoring a telematika v poľnohospodárskych strojoch
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marek Barát, PhD.
Vplyv poľnohospodárskej techniky na utláčanie pôdy
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Barát, PhD.
Zhodnotenie presnosti dodržiavania smeru jazdy vybraného navigačného systému
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Bedyová
Ergonomické zhodnotenie pracovného priestoru vo vybranej linke v konkrétnom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Benc
Ergonomické hodnotenie vybraných pracovných činností v spoločnosti Gisecke&Devrient
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jakub Breznen
Technologické riešenie spracovania biomasy pri rekultivácii
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jakub Breznen
Technologické riešenie spracovania biomasy pri rekultivácii
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Alžbeta Cagáňová
Vplyv exploatačných parametrov techniky na efektívnosť poľnej výroby
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kamil Cimbala
Stroje a zariadenia na manipuláciu s rastlinnými materiálmi
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Benjamín Császta
Utláčane pôdy poľnohospodárskou technikou a jeho vplyv na vývoj rastlín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Benjamín Császta
Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické parametre poľných prác
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Čuchta
Monitorovanie pohybu poľnohospodárskej techniky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Dančanin
Organizácia pohybu strojov po poli v rastlinnej výrobe
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Dančanin
Vplyv utlačenia pôdy na infiltráciu vody do pôdy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dávid Gazda
Mobilné manipulačné zariadenia v poľnohospodárstve
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Mgr. Milan Gombík
Monitorovanie pohybu strojov na báze GPS a jeho vplyv na riadenie výrobného procesu v poľnohospodárstve
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Hanusová
Vplyv poľnohospodárskej techniky na kvalitu povrchu pôdy pri predsejbovej príprave
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rudolf Havran
Technicko-ekonomická analýza zberu a pozberového spracovania tekvice olejnatej bezšupkovej
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rudolf Havran
Zber a pozberové spracovanie tekvice olejnatej bezšupkovej
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Homola
Využitie informácií o stave výrobného prostredia na riadenie a organizáciu pracovných zásahov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Chrenko
Ergonomické zhodnotenie zaťaženia pracovníkov vo výrobnej prevádzke
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Chrenko
Manažérske systémy riadenia poľnohospodárskej techniky
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Ingeli, PhD.
Parametre variability pôdy a porastu využiteľné na priestorovo diferencované zásahy
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Janák
Využitie leteckej techniky v poľnohospodárstve a lesníctve
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Matej Janák
Využitie leteckej techniky v poľnohospodárstve a lesníctve
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Silvia Kohútová
Technicko-ekonomická efektívnosť výroby poľných plodín na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Silvia Kohútová
Technicko-ekonomická efektívnosť výroby poľných plodín na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Martin Kopec
Geografická poloha v teréne a jej využitie v poľnohospodárskej praxi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kovačik
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín traktorov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Michaela Krajčíková
Hodnotenie zaťaženia pracovníkov vo výrobe z pohľadu ergonómie
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Kubica
Analýza pohybu strojov po poli
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcel Kúdela
Technicko-ekonomické zhodnotenie prevádzky obilného kombajna
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Filip Kupec
Použitie metód rozmiestňovania strojov v projektovaní výroby
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Kuvik
Možnosti využitia bezpilotných prostriedkov v rastlinnej výrobe
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Martin Kýška
Využitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Laca
Posúdenie projektu pracoviska v konkrétnych výrobných podmienkach
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Laca
Priestorové rozmiestenie strojov vo výrobnom procese
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Lukáč
Návrh zavedenia systému riadeného pohybu strojov na vybranom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Majtán
Navádzanie poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Patrik Malý
Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Manduch
Monitorovanie pohybu traktora v pracovných postupoch RV
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marián Mäsiar
Vplyv prvkov IKT na efektívnosť práce poľnohospodárskej techniky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Mihaľ
Vplyv výšky vstupov na efektívnosť technologických postupov rastlinnej výroby
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Miko
Zhodnotenie možnosti využitia traktorov s výkonom motora do 50 - 80 kW v pracovných postupoch RV
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Mikuláš
Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Mikuláš
Ergonomické zhodnotenie osvetlenia pracovného priestoru vybraných mobilných strojov v poľnohospodárstve
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Eugen Mizerák
Monitorovanie pohybu strojov na báze GPS a jeho vplyv na riadenie výrobného procesu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jozef Močáry
Pohyb strojových súprav po poli a jeho vplyv na efektívnosť výroby
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Močáry
Zisťovanie parametrov výkonnosti súprav v rastlinnej výrobe pomocou IKT
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Mojžiš
Systémy dodržiavania konštrukčného záberu strojov v RV a možnosti ich kontroly
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Mojžiš
Vplyv prejazdov strojov na utlačenie pôdy
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Moťovský
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín obilných kombajnov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Július Oško
Analýza rozmerových charakteristík traktorov a strojových súprav pre použitie v systéme riadeného pohybu strojov po poli
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Petrisková
Vplyv klimatických zmien na sucho a jeho dopady na poľnohospodársku výrobu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Radka Polláková
Kvalitatívne parametre kabín mobilných strojov z hľadiska zorného poľa vodiča
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marián Potocký
Analýza dodržiavania smeru pohybu stroja v teréne
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Pročka
Analýza rozmerových charakteristík traktorov John Deere pre použitie v systéme riadeného pohybu strojov po poli
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Přibyl
Použitie mobilnej techniky v systéme riadeného pohybu strojov v RV
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Sláviková
Možnosti a význam variabilného hnojenia rastlín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Sláviková
Vplyv utlačenia pôdy na poľnú vzchádzavosť a stav porastu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Slivka
Hodnotenie strojov na predsejbovú prípravu pôdy z hľadiska vyrovnanosti povrchu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Szabó
Ergonomické riešenie informačných a ovládacích prvkov traktorov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Norbert Szűcs
Hodnotenie priestorového riešenia ovládacích prvkov a zobrazovačov v kabínach poľnohospodárskych strojov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Šiklóši
Ergonomické požiadavky na obsluhu mobilnej techniky
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Šiklóši
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín mobilných pracovných strojov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ivan Šilhavík
Použitie metód analýzy obrazu vo výrobe
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Filip Šima
Technológie prvotného spracovania fyto a dendromasy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Martin Šiška
Zhodnotenie presnosti systému na riadený pohyb strojov v RV
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Mária Štofiková
Možnosti variabilného hojenia rastlín dusíkom
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Michal Tuhoba
Zhodnotenie vybraného zariadenia na riadenie smeru jazdy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Radovan Urban
Vývoj a perspektíva mechanizácie prác pri pestovaní priadnych rastlíne
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Igor Valent
Zhodnotenie dopravných systémov v rastlinnej výrobe
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Valent
Vyhodnocovanie údajov o pohybe strojov z monitorovacieho systému GPS Agro
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Varga
Efektívnosť využitia strojov na spracovanie pôdy s energetickým prostriedkom s výkonom nad 400 kW
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Varga
Zhodnotenie strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 m
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Vašek, PhD.
Pracovný záber poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť pracovných operácií
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Žákovič
Ergonomické požiadavky na rozmiestnenie strojov využiteľné v projektovaní výrobných systémov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Žákovič
Zhodnotenie priestorovej štruktúry výroby z hľadiska ergonómie
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Žinčák
Použitie metód analýzy obrazu v rastlinnej výrobe
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná