Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

          
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Pracovný záber poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť pracovných operácií
Autor: Ing. Michal Vašek, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Josef Hula, CSc.
Oponent 3:
Ing. Ján Cvek, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Pracovný záber poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť pracovných operácií
Abstrakt:
Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá pracovným záberom poľnohospodárskych strojov a jeho vplyvom na efektívnosť pracovných operácií. Záber strojov bol zisťovaný počas pracovných operácií tromi metódami (meraním pomocou pásma, geodetickým prístrojom a podľa vlastného algoritmu z údajov systému monitorovania polohy strojov). Zo zisteného pracovného záberu boli vyhodnotené odchýlky pracovných záberov, ktoré v praxi predstavujú vynechávky alebo prekrytia. Použité metódy boli medzi sebou porovnávané a hodnotené. Pracovný záber bol hodnotený v závislosti na použitom spôsobe vedenia stroja bez navigácie a s navigáciou. V práci bol zisťovaný vplyv navigačných systémov na dodržiavanie pracovného záberu. Výsledky potvrdili, že efektívne využívanie satelitných navigačných systémov pomáha redukovať nežiaduce prekrytia a vynechávky. Navigačné systémy s korekčnými signálmi s najväčšou presnosťou dosahovali najmenšie odchýlky. Ďalej bol hodnotený vplyv pracovného záberu na spotrebu paliva a vplyv prekrytia záberov na spotrebu paliva. Z výsledkov možno konštatovať, že spotreba paliva je ovplyvnená zisťovanými parametrami ako sú odpor pôdy, vlhkosť pôdy, hĺbka spracovania pôdy, štruktúra pôdy, atď. v závislosti od prekrytia nadväzujúcich záberov strojovej súpravy. Efektívnosť pracovných operácií bola vyjadrená metódou výpočtu jednotkových prevádzkových nákladov strojových súprav a simulačnou metódou založenou na princípe analýzy rizika.
Kľúčové slová:
pracovný záber, odchýlky, navigačný systém, efektívnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene