Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     Výuka
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Monitorovanie pohybu traktora v pracovných postupoch RV
Autor: Ing. Pavol Manduch
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Monitorovanie pohybu traktora v pracovných postupoch RV
Abstrakt:
Abstrakt Monitorovanie techniky v poľnohospodárstve, ako nový spôsob vedenia evidencie o stave techniky a jej činnosti, začalo naplno využívať dostupné technológie za účelom znižovania ekonomických ukazovateľov a zvyšovania efektívnosti nasadenia techniky. Cieľom diplomovej práce bolo experimentálne monitorovať a vyhodnotiť pohyb traktora za stanovené obdobie. Na monitorovanie bol použití systém EchoTrack. Získané údaje boli následne spracované v prostredí GIS, ArcView a MS Excel zo zameraním na analýzu času nasadenia stroja. Počas riešenia práce bolo spracovaných veľké množstvo informácií o aktuálnom stave stroja a jeho využitia. Získané informácie ako poloha, čas a prevádzkové ukazovatele boli priradené k jednotlivým pracovným operáciám stroja podľa písomnej evidencie Výkaz práce. Takto zatriedené poznatky poskytujú kvalitné informácie o manažovaní techniky, o jej efektívnom využívaní, o technickej disciplíne samotnej obsluhy pri práci s poľnohospodárskou technikov. Na základe výsledkov možno konštatovať že monitorovanie pohybu strojov má veľký význam pre zefektívnenie výrobného procesu. Kľúčové slová: monitorovanie pohybu stroja, EchoTrack, nasadenie stroja.
Klíčová slova:
EchoTrack, nasadenie stroja, monitorovanie pohybu stroja

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně