Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identification number: 1282
University e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

     
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
MONITORING the tractor in the workflow RV
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Monitorovanie pohybu traktora v pracovných postupoch RV
Summary:
Abstrakt Monitorovanie techniky v poľnohospodárstve, ako nový spôsob vedenia evidencie o stave techniky a jej činnosti, začalo naplno využívať dostupné technológie za účelom znižovania ekonomických ukazovateľov a zvyšovania efektívnosti nasadenia techniky. Cieľom diplomovej práce bolo experimentálne monitorovať a vyhodnotiť pohyb traktora za stanovené obdobie. Na monitorovanie bol použití systém EchoTrack. Získané údaje boli následne spracované v prostredí GIS, ArcView a MS Excel zo zameraním na analýzu času nasadenia stroja. Počas riešenia práce bolo spracovaných veľké množstvo informácií o aktuálnom stave stroja a jeho využitia. Získané informácie ako poloha, čas a prevádzkové ukazovatele boli priradené k jednotlivým pracovným operáciám stroja podľa písomnej evidencie Výkaz práce. Takto zatriedené poznatky poskytujú kvalitné informácie o manažovaní techniky, o jej efektívnom využívaní, o technickej disciplíne samotnej obsluhy pri práci s poľnohospodárskou technikov. Na základe výsledkov možno konštatovať že monitorovanie pohybu strojov má veľký význam pre zefektívnenie výrobného procesu. Kľúčové slová: monitorovanie pohybu stroja, EchoTrack, nasadenie stroja.
Key words:
EchoTrack, nasadenie stroja, monitorovanie pohybu stroja

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited