Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
Výučba               Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín traktorov
Autor:
Pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín traktorov
Abstrakt:
Obsahom predloženej diplomovej práce je zhodnotenie pracovného priestoru vo vybraných kabínach s dôrazom na pohyb ľavej nohy pri stláčaní spojkového pedálu a na počet opakovaní tohto pohybu. Údaje boli získavané prostredníctvom pozorovania, videozáznamu a manuálnym meraním. Táto práca pojednáva o ergonomických požiadavkách Človek -- Technika -- Prostredie vo vybraných kabínach traktorov. V úvode sa venuje komplexnému popisu teoretických poznatkov, ďalej charakterizuje ergonómiu a kabínu ako pracovné miesto. V časti vlastná práca sa venuje vyhodnoteniu nameraných údajov štyroch skúmaných kabín traktorov. V diplomovej práci je popísané pedálové počítadlo, ktoré vymyslel, skonštruoval a odskúšal autor. Meranie kabín traktorov bolo vykonávané v dvoch poľnohospodárskych podnikoch. Ergonomické riešenie kabín vytvára optimálne podmienky práce s pozitívnym vplyvom na zdravie traktoristu a zabezpečuje ekonomickú efektívnosť. Základným cieľom ergonómie je vhodným spôsobom znížiť napätie vplývajúce na človeka, zvýšiť účinnosť a bezpečnosť na pracovisku.
Kľúčové slová:
ergonómia, kabína, poľnohospodárske traktory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene