Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identification number: 1282
University e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

          Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Ergonomics solution infomation and control elements of tractors
Written by (author): Ing. Andrej Szabó
Department: Department of Machines and Production Biosystems (TF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ergonomické riešenie informačných a ovládacích prvkov traktorov
Summary:
Cieľom záverečnej práce je spracovať ergonomické požiadavky na umiestnenia ovládacích prvkov a oznamovačov, spracovať ergonomicky ideálny návrh umiestnenia týchto prvkov a oznamovačov. Kedže neodmyslitelnou súčasťou mobilných pracovných strojov je ergonómia, musíme dbať na jej neustály vývoj. Týmto vývojom sa znižuje práceneschopnosť pracovníkov a chorôb zo zamestnania, zvyšuje sa pracovný výkon a morálka taktiež sa znižuje chybovitosť a zmätkovitosť. Vytvorenie súladu medzi technickým riešením, funkciou výrobku a ich prispôsobenie ľudským možnostiam a potrebám nie je samoúčelné. Prínosy sú preukázateľné - počnúc takou obyčajnou vecou, ako je príjemný pocit z práce v príjemnom prostredí na ľahko ovládateľných strojoch, až po dokumentovateľné zvýšenie pracovných výkonov, či zníženie množstva chýb.
Key words:
ergonómia, ovládacie prvky a oznamovače, traktor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited