Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Ergonomické požiadavky na obsluhu mobilnej techniky
Autor:
Ing. Matej Šiklóši
Pracoviště:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Ergonomické požiadavky na obsluhu mobilnej techniky
Abstrakt:Ergonómia je vedný odbor zaoberajúci sa rozmiestnením ovládacích prvkov v súvislosti s človekom ako obsluhou. Neustálym vylepšovaním a inováciou všetkých pracovných postupov a zvyšujú požiadavky na úpravu pracovného prostredia. Pracovné prostredie je jedným s najdôležitejších parametrov. Posúdil som rôzne hľadiská pracovného prostredia v mobilnej a dopravnej technike. Popísal som mnohé druhy pracovných strojov a strojov používaných v poľnohospodárstve. Zameral som sa na ich ergonomické vlastnosti hlavne v oblasti kabín, nakoľko tvoria pracovné miesto v mobilnej technike. Moderné kabíny sú prehľadné a rozvrhnuté okolo človeka -- obsluhy. Optimálne vytvorená kabína veľmi dobre vplýva na človeka a jeho pracovnú výkonnosť. V časti výsledky som kompilačne popísal celú problematiku z preštudovanej literatúry, zapísanej v zozname na konci mojej práce. Cieľom mojej práce bolo oboznámenie sa s danou problematikou, nájsť vhodné riešenia pri navrhovaní a posudzovaní ergonómie mobilnej techniky a všetko v závere objektívne posúdiť.
Klíčová slova:
ergonómia, mobilná technika, pracovné prostredie, poľnohospodárske a pracovné stroje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně