Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     Výuka     Projekty
     
Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Ergonomické hodnotenie vybraných pracovných činností v spoločnosti Gisecke&Devrient
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Ergonomické hodnotenie vybraných pracovných činností v spoločnosti Gisecke&Devrient
Abstrakt:
Práca prezentuje ergonomickú analýzu vybranej pracovnej činnosti v spoločnosti Giesecke & Devrient Slovakia. Ergonomická analýza je zameraná na pracovnú činnosť operátora technického zariadenia na tvrdenie plastových hárkov. Úvodná kapitola práce prezentuje základné informácie o ergonómii a ergonomickom systéme človek -- technika -- pracovné prostredie, ktoré sú potrebné pri vykonávanej ergonomickej analýze. Ergonomická analýza sa zameriava na získavanie informácií a hodnôt techniky, pracovného prostredia a ich vzájomného pôsobenia na operátora v ergonomickom systéme. Získavanie údajov vykonávame ergonomickými meracími metódami, ktoré sú prispôsobené charakteru vykonávanej pracovnej činnosti ergonomickej analýzy. Získané údaje porovnávame s legislatívnymi predpismi a ergonomickými pravidlami, na základe ktorých stanovujeme konečný výsledok a stav analýzy. Prínosom práce je dôkladné analyzovanie pracovných činností v prihliadnutím na zistené nedostatky ergonomického systému. Na základe zistených nedostatkov vykonávame opatrenia technického alebo organizačného charakteru s cieľom prispôsobiť pracovné podmienky potrebám operátora so zachovaním fyzickej a psychickej pracovnej pohody.
Klíčová slova:
Človek, Ergonomická analýza, Ergonómia, Pracovné prostredie, Technika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně