Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
          Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Ergonomické hodnotenie vybraných pracovných činností v spoločnosti Gisecke&Devrient
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Ergonomické hodnotenie vybraných pracovných činností v spoločnosti Gisecke&Devrient
Abstrakt:
Práca prezentuje ergonomickú analýzu vybranej pracovnej činnosti v spoločnosti Giesecke & Devrient Slovakia. Ergonomická analýza je zameraná na pracovnú činnosť operátora technického zariadenia na tvrdenie plastových hárkov. Úvodná kapitola práce prezentuje základné informácie o ergonómii a ergonomickom systéme človek -- technika -- pracovné prostredie, ktoré sú potrebné pri vykonávanej ergonomickej analýze. Ergonomická analýza sa zameriava na získavanie informácií a hodnôt techniky, pracovného prostredia a ich vzájomného pôsobenia na operátora v ergonomickom systéme. Získavanie údajov vykonávame ergonomickými meracími metódami, ktoré sú prispôsobené charakteru vykonávanej pracovnej činnosti ergonomickej analýzy. Získané údaje porovnávame s legislatívnymi predpismi a ergonomickými pravidlami, na základe ktorých stanovujeme konečný výsledok a stav analýzy. Prínosom práce je dôkladné analyzovanie pracovných činností v prihliadnutím na zistené nedostatky ergonomického systému. Na základe zistených nedostatkov vykonávame opatrenia technického alebo organizačného charakteru s cieľom prispôsobiť pracovné podmienky potrebám operátora so zachovaním fyzickej a psychickej pracovnej pohody.
Kľúčové slová:Človek, Ergonomická analýza, Ergonómia, Pracovné prostredie, Technika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene