Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Priestorové rozmiestenie strojov vo výrobnom procese
Autor: Ing. Patrik Laca
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Priestorové rozmiestenie strojov vo výrobnom procese
Abstrakt:
Podnik ktorý sa zaoberá výrobou sa neustále snaží o čo najefektívnejší výrobný proces, ktorý je možne dosiahnuť správnym plánovaním a riadením výroby. Hlavná príčina, ktorá spôsobuje neefektivitu výrobného procesu je zbytočné plytvanie vo výrobe, ktorým sa myslí čakanie na materiál, zbytočná preprava a zlá organizácia práce. Preto projektovanie výrobných procesov zastáva dôležitú pozíciu vo výrobnom systéme. Do projektovania výrobných procesov je zaradená najdôležitejšia časť a tým je vytváranie výrobnej dispozície, čim sa myslí vhodné vytvorené pracovisko na ktorom budú čo najefektívnejšie rozmiestnené stroje. Na rozmiestňovanie jednotlivých strojov na pracovisku sa využíva rada metód , ktorými môžeme dosiahnuť optimálny materiálový tok. Jednotlivé metódy sa od seba líšia podľa zložitosti alebo použitia. Medzi tie najznámejšie patrí trojuholníková metóda, metóda ťažiska alebo metóda CRAFT (Computer Relative Allocation of Facilities Technique). Cieľom tejto bakalárskej práce bude popísanie rôznych štruktúr výrobnej dispozície a jednotlivých metód, ktoré sa používajú na priestorové rozmiestnenie strojov vo výrobnom procese.
Klíčová slova:
výrobný proces, priestorová štruktúra, rozmiestnenie strojov, metódy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně