Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Priestorové rozmiestenie strojov vo výrobnom procese
Autor: Ing. Patrik Laca
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Priestorové rozmiestenie strojov vo výrobnom procese
Abstrakt:
Podnik ktorý sa zaoberá výrobou sa neustále snaží o čo najefektívnejší výrobný proces, ktorý je možne dosiahnuť správnym plánovaním a riadením výroby. Hlavná príčina, ktorá spôsobuje neefektivitu výrobného procesu je zbytočné plytvanie vo výrobe, ktorým sa myslí čakanie na materiál, zbytočná preprava a zlá organizácia práce. Preto projektovanie výrobných procesov zastáva dôležitú pozíciu vo výrobnom systéme. Do projektovania výrobných procesov je zaradená najdôležitejšia časť a tým je vytváranie výrobnej dispozície, čim sa myslí vhodné vytvorené pracovisko na ktorom budú čo najefektívnejšie rozmiestnené stroje. Na rozmiestňovanie jednotlivých strojov na pracovisku sa využíva rada metód , ktorými môžeme dosiahnuť optimálny materiálový tok. Jednotlivé metódy sa od seba líšia podľa zložitosti alebo použitia. Medzi tie najznámejšie patrí trojuholníková metóda, metóda ťažiska alebo metóda CRAFT (Computer Relative Allocation of Facilities Technique). Cieľom tejto bakalárskej práce bude popísanie rôznych štruktúr výrobnej dispozície a jednotlivých metód, ktoré sa používajú na priestorové rozmiestnenie strojov vo výrobnom procese.
Kľúčové slová:
výrobný proces, priestorová štruktúra, rozmiestnenie strojov, metódy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene