Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     
Výučba
     
Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Posúdenie projektu pracoviska v konkrétnych výrobných podmienkach
Autor:
Pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Posúdenie projektu pracoviska v konkrétnych výrobných podmienkach
Abstrakt:
Témou tejto diplomovej práci je posúdenie vhodnosti pracoviska v organizácií Visteon Interiors Slovakia. V práci je uvedená problematika súčasného stavu pri projektovaní výrobného procesu, so zameraním na výrobný proces a organizačné formy usporiadania výroby. Ďalej sú stručne popísane dôležité oblasti ktorým sa treba venovať pri projektovaní vrátane logistiky a materiálového toku a formám jeho záznamu. Na začiatku praktickej časti je uvedená charakteristika organizácie Visteon Interiors Slovakia a jej výrobný program. Ďalej je analyzovaná výrobná hala v organizácií zároveň s priebehom materiálového toku, so zameraním na analýzu pracoviska na výstupe výrobného procesu.
Kľúčové slová:
projektovanie, výrobný proces, materiálový tok, ergonómia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene