Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

     
Výuka     Projekty
     
Publikace
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Zhodnotenie presnosti dodržiavania smeru jazdy vybraného navigačného systému
Autor:
Ing. Marek Barát, PhD.
Pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Zhodnotenie presnosti dodržiavania smeru jazdy vybraného navigačného systému
Abstrakt:Hlavným prvkom navigácie strojov v modernom poľnohospodárstve je satelitná navigácia. Presnosť závisí od korekčného signálu a nie vždy sa zhoduje s tvrdením výrobcu. V diplomovej práci sme sa zamerali na zhodnotenie presnosti vybraného satelitného navigačného systému a porovnali ho s klasickým spôsobom navigovania pomocou mechanického značkovača. Zistili sme základný ekonomický dopad použitia každého druhu. Uviedli sme možnosti vzniku odchýlok. Výsledky sme vyhodnotili štatisticky a pomocou grafického programu. Zistené skutočnosti je možné využiť pre zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.
Klíčová slova:
GPS, presné poľnohospodárstvo, navigácia, riadenie strojov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně