Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Ergonomické požiadavky na rozmiestnenie strojov využiteľné v projektovaní výrobných systémov
Autor: Ing. Adam Žákovič
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ergonomické požiadavky na rozmiestnenie strojov využiteľné v projektovaní výrobných systémov
Abstrakt:Práca je zameraná na zber informácii , jej hlavnou úlohou je priblížiť problematiku ergonómie vo výrobnom procese . Podstatou práce je vysvetliť jednotlivé používané metódy a techniky uplatňované pri ergonomickom projektovaní pracovného prostredia. Náplňou práce je spracovanie danej témy , ktorá obsahuje teoretické znalosti opierajúce sa o vedeckú a odbornú literatúru . Práca sa zameriava aj na pracovne prostredie , ktoré priamo vplýva na výkonnosť pracovníkov . Okrem stručného popisu dôležitých činností vykonávaných v rámci projektovania výrobných procesov a popisu v súčasnosti najpoužívanejších metód navrhovania pracovísk , je v práci uvedená podstata rešpektovania ergonomických požiadaviek pri projektovaní pracovísk s počítačovou podporou.
Kľúčové slová:ergonómia , pracovný priestor, projektovanie, výrobný proces

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene