Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Kvalitatívne parametre kabín mobilných strojov z hľadiska zorného poľa vodiča
Autor:
Bc. Radka Polláková
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Kvalitatívne parametre kabín mobilných strojov z hľadiska zorného poľa vodiča
Abstrakt:
Témou mojej bakalárskej práce sú Kvalitatívne parametre kabín mobilných strojov z hľadiska zorného poľa vodiča. Cieľom práce bolo naštudovať problematiku a ergonomické požiadavky na zorné pole vodiča mobilného stroja, vnímanie informácií zrakom a samotné zorné pole. Ďalej sa veľký význam prikladá legislatívnym požiadavkám na zorné pole vodiča vzťahujúce sa na poľnohospodárske a lesné traktory. Najdôležitejšou časťou mojej práce sú práve kabíny mobilných strojov. Výsledkom mojej práce je meranie zorných uhlov z mobilného stroja Manitou MLT 634 - 120 LSU, výšku očí a ich vzdialenosť od predného skla a volantu, samotnú výšku volantu, sedadla a vodiča, ktorým som pre účely tejto bakalárskej práce bola práve ja. Z výsledkov sme zistili, že uvedené rozmery majú veľký vplyv na zorné pole vodiča, ktoré vplývajú na lepšiu efektivitu práce, nižšiu nehodovosť a zároveň aj menšiu záťaž na opornú sústavu vodiča.
Kľúčové slová:
ergonómia, zorné pole, mobilný stroj, kabína mobilného stroja

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene