Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
Výučba     Projekty
     
     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie priestorovej štruktúry výroby z hľadiska ergonómie
Autor: Ing. Adam Žákovič
Pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie priestorovej štruktúry výroby z hľadiska ergonómie
Abstrakt:Práca je zameraná na riešenie problematiky vplyvu pracovného prostredia a ergonómie na pracovníkov vo vybranej prevádzke. V práci sa nachádzajú teoretické a praktické poznatky potrebné pre spracovanie danej témy. Ide o nameranie a spracovanie hodnôt osvetlenia a hlučnosti v prevádzke, ktoré sú porovnané s platnou legislatívou. Ďalej je v práci s analyzovaný súčasný stav priestorovej štruktúry rozloženia strojov a zariadení, na ktoré nadväzuje analýza pohybu a úkonov zamestnancov. Pomocou modifikovaného dotazníku Nordic Questionary sme vykonali hodnotenie zamestnancov, na základe ktoré poukázalo na nedostatky spojené s pracovnými polohami a pracovným zaťažením zamestnancov organizácie. Na základe zistení sme odporučili zamestnávateľovi potrebné opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu ergonómie na pracovisku.
Kľúčové slová:
ergonómia, zamestnanec, pracovný priestor, pracovné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene