Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

          Projekty     Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Vplyv prvkov IKT na efektívnosť práce poľnohospodárskej techniky
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv prvkov IKT na efektívnosť práce poľnohospodárskej techniky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať vplyv zavádzania prvkov IKT (informačno komunikačných technológií) na ekonomickú efektívnosť práce poľnohospodárskej techniky. Experimentálne zisťovanie sme vykonali vo vybranom poľnohospodárskom podniku. Miestom riešenia tejto diplomovej práce bol poľnohospodársky podnik VPP SPU, s.r.o. Kolíňany. Bola vykonaná analýza ročnej výkonnosti používaných strojových súprav. Tu sme zistili rozdiely v záznamoch z monitorovacieho systému GPS Agro a z evidencie výkazu zaznamenávania času práce zamestnanca. Následne bol vytvorený kalendár ročného využitia strojov. Ďalej boli prevedené výpočty jednotlivých nákladov na mechanizovanú prácu používaných strojových súprav, ako aj náklady na vykonanie práce s efektom používania prvkov IKT a návratnosť investície. Výsledný efekt zavedenia prvkov IKT na podniku VPP Kolíňany za rok 2013 sa prejavil v ušetrení prevádzkových nákladov 2368,56 eur a návratnosť je 3,7 roka. Táto návratnosť by sa dala znížiť lepším využitím stroja.
Klíčová slova:efektívnosť, náklady, poľnohospodárska technika, GPS Agro, IKT

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně