Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
Výučba     Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv prvkov IKT na efektívnosť práce poľnohospodárskej techniky
Autor:
Ing. Marián Mäsiar
Pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv prvkov IKT na efektívnosť práce poľnohospodárskej techniky
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je analyzovať vplyv zavádzania prvkov IKT (informačno komunikačných technológií) na ekonomickú efektívnosť práce poľnohospodárskej techniky. Experimentálne zisťovanie sme vykonali vo vybranom poľnohospodárskom podniku. Miestom riešenia tejto diplomovej práce bol poľnohospodársky podnik VPP SPU, s.r.o. Kolíňany. Bola vykonaná analýza ročnej výkonnosti používaných strojových súprav. Tu sme zistili rozdiely v záznamoch z monitorovacieho systému GPS Agro a z evidencie výkazu zaznamenávania času práce zamestnanca. Následne bol vytvorený kalendár ročného využitia strojov. Ďalej boli prevedené výpočty jednotlivých nákladov na mechanizovanú prácu používaných strojových súprav, ako aj náklady na vykonanie práce s efektom používania prvkov IKT a návratnosť investície. Výsledný efekt zavedenia prvkov IKT na podniku VPP Kolíňany za rok 2013 sa prejavil v ušetrení prevádzkových nákladov 2368,56 eur a návratnosť je 3,7 roka. Táto návratnosť by sa dala znížiť lepším využitím stroja.
Kľúčové slová:
efektívnosť, náklady, poľnohospodárska technika, GPS Agro, IKT

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene