Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     
Výuka     
     
          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Organizácia pohybu strojov po poli v rastlinnej výrobe
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Organizácia pohybu strojov po poli v rastlinnej výrobe
Abstrakt:
V záverečnej bakalárskej práci sú zhrnuté poznatky o systémoch riadenia pohybu strojov po poli s dôrazom na utlačenie pôdy. Práca obsahuje základné poznatky a súvislosti o probléme pedokompakcie, o spôsoboch jej zisťovania a odstraňovania jej dôsledkov. Z pohľadu eliminácie vzniku pedokompakcie sa práca zaoberá problematikou organizácie pohybu strojov po poli. Súčasťou práce sú spracované informácie o technológií satelitnej navigácie, GPS modulov a autopilotov pre poľnohospodársku techniku, vrátane trendov v konštrukcií strojov, strojových súprav a ich pojazdových mechanizmov.
Klíčová slova:
utláčanie, CTF, GPS, navigácia, pôda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně